WWFs talespersoner - kontakt och bilder

Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Foto: WWF

 

Här till höger hittar du kontaktuppgifter och pressbilder på WWFs tales-personer. Om du inte får tag i personen du söker, kontakta pressansvarig. 

 

Senast uppdaterad 2015-03-20

WWFs talespersoner

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Naturvårdschef 


Tom Arnbom
Arktis, rovdjur och biologisk mångfald

 

Ola Jennersten

Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård
 

Allan Carlson

Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

 

Inger Näslund

Havs- och fiskefrågor

 

Stefan Henningsson

Klimatfrågor

 

Åsa Ranung

Chef vattenmiljö (hav och sötvatten)

  

Lovisa Hagberg

Miljöpolicy

 

Lennart Gladh

Övergödning, Östersjön, sötvatten och jordbruk

 

Jan Wärnbäck

Jordbruk

 

Barbara Evaeus

Klimatkommunikatör

 

Magnus Emfel

Klimatinnovationer

 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Carina Borgström-Hansson

Ekologiska fotavtryck

 

Lena Tham

Palmolja, soja och bomull
 

Mattias Rust

Olja, sjöfart och havsplanering

 

Mariann Eriksson

Marknadschef

 

Marie von Zeipel

Pressansvarig 

Linda Berglund
Svensk skog

 

Anna Richert

Matfrågor