Kontakta WWFs talespersoner

WWFs talespersoner bidrar gärna med kunskap och kommentarer kring många natur- och miljöfrågor. Om du inte får tag i personen du söker, kontakta WWFs pressteam.

 

Talespersoner ledningsgrupp

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

tel: 08-624 74 02

hakan.wirten@wwf.se

Mer info och pressbilder

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare

tel: 08-624 74 31

peter.westman@wwf.se

Mer info och pressbilderTalespersoner inom natur, miljö och samhälle 

Allan Carlson

Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

tel: 08-624 74 34

allan.carlson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Anna Richert

Matfrågor och Köttguiden

tel: 08-546 57 549

anna.richert@wwf.se

Mer info och pressbilder

Barbara Evaeus

Klimatkommunikatör

tel: 08-624 74 48

barbara.evaeus@wwf.se

Mer info och pressbilder

Carina Borgström-Hansson

Ekologiska fotavtryck

tel: 070-885 51 85

carina.borgstrom-hansson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF EKO

tel: 08-546 57 526

charlotte.permell@wwf.se

Mer info och pressbilder

Daniel Robertsson

Ansvarig företagssamarbeten

tel: 08-624 74 16

daniel.robertsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Inger Näslund

Havs- och fiskefrågor

tel: 08-624 74 09

inger.naslund@wwf.se

Mer info och pressbilder

Jan Wärnbäck

Jordbruk

tel: 08-624 74 49

jan.warnback@wwf.se

Mer info och pressbilder

Linda Berglund

Svensk skog

tel: 08-546 575 04

linda.berglund@wwf.se

Mer info och pressbilder

Lovisa Hagberg

Miljöpolicyansvarig

tel: 08-546 575 08

lovisa.hagberg@wwf.se

Mer info och pressbilder

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

tel: 08-546 57 518

magnus.emfel@wwf.se

Mer info och pressbilder

Margareta Renström

Marknadspåverkan (bland annat palmolja, soja)

tel: 08-546 57 505

margareta.renstrom@wwf.se

Mer info och pressbilder

Mats Forslund

Handel med hotade arter

tel: 0226-700 50

mats.forslund@wwf.se

Mer info och pressbilder

Ola Jennersten

Biologisk mångfald, tiger, internationell naturvård

tel: 08-624 74 32

ola.jennersten@wwf.se

Mer info och pressbilder

Olle Forshed

Regnskog/tropiskt skogsbruk

tel: 08-546 575 06

olle.forshed@wwf.se

Mer info och pressbilder

Per Larsson

Expert, skog och handel med träprodukter

tel: 08-624 74 24

per.larsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Stefan Henningsson

Klimatinnovationer

tel: 070-579 92 91

stefan.henningsson@wwf.se

Mer info och pressbilder

Tom Arnbom

Arktis, rovdjur

tel: 08- 624 74 39

Tom.Arnbom@wwf.se

Mer info och pressbilder

Åsa Ranung

Chef Vattenmiljö

tel: 08-515 114 90

asa.ranung@wwf.se

Mer info och pressbilder