Tom Arnbom, Arktis och havsfrågor

Foto: Saga Sandin / WWF 

 

Tom Arnbom
Arktis och havsfrågor

Ladda ner bild

Foto: Saga Sandin / WWF

 

Tfn: 08- 624 74 39
Mobil: 070-5544066
Tom.Arnbom@wwf.se

 

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Tom Arnbom
Arktis och havsfrågor

Ladda ner bild

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

 

Foto: WWF

 Tom Arnbom
Arktis och havsfrågor

Ladda ner bild

Foto: WWF

 

 

  

Senast uppdaterad 2017-09-19

WWFs talespersoner

Ledning:

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare

Talespersoner inom natur, miljö och samhälle (i bokstavsordning):

Allan Carlson
Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

 

Anders Alm

Östersjöexpert


Anna Richert
Senior expert Hållbar mat


Carina Borgström-Hansson
Ekologiska fotavtryck

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF EKO

Daniel Robertsson
Ansvarig företagssamarbeten

Inger Näslund
Havs- och fiskefrågor

 

Linda Berglund

Svensk skog

 

Lovisa Hagberg
Miljöpolicyansvarig

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

Margareta Renström
Marknadspåverkan (bland annat palmolja, soja)
 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

 

Ola Jennersten
Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Ola Hansén

Klimatexpert

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Sabina Andrén

Hållbara städer

 

Stefan Henningsson
Klimatinnovationer

 

Tom Arnbom
Arktis och havsfrågor

Åsa Ranung
Chef vattenmiljö

Presskontakter:

WWFs presskontakt

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se