Linda Berglund, Expert, Svensk skog

 

Foto: WWF

 

Expert, Svensk skog

Linda Berglund

Ladda ner bild

 

Tfn: 08-546 575 04
Mobil: 073-274 42 88
linda.berglund@wwf.se


 

 

 

  

Senast uppdaterad 2011-11-21

WWFs talespersoner

Ledning:

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Naturvårdschef 

Talespersoner inom natur, miljö och samhälle (i bokstavsordning):

Allan Carlson
Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

Anna Richert
Matfrågor och Köttguiden

Carina Borgström-Hansson
Ekologiska fotavtryck

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF EKO

Daniel Robertsson
VD Världsnaturfondens AB, företagssamarbeten

 

Inger Melander

Fiske och marknad, Fiskguiden

Inger Näslund
Havs- och fiskefrågor

 

Jan Wärnbäck

Jordbruk

 

Linda Berglund
Svensk skog

 

Lovisa Hagberg
Miljöpolicyansvarig

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

Margareta Renström
Marknadspåverkan (bl a palmolja, soja)
 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

Mattias Rust
Olja, sjöfart och havsplanering. Tf Chef Vattenmiljö (hav och sötvatten

Ola Jennersten
Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Stefan Henningsson
Klimatinnovationer

 

Tom Arnbom
Arktis och rovdjur

Åsa Ranung
Chef vattenmiljö (föräldraledig)

Presskontakter:

WWFs presskontakt

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se