Charlotte Permell, chefredaktör WWF EKO

 

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF EKO

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner bild

 

Tfn: 08-546 57 526

Mobil: 070-589 42 92
charlotte.permell@wwf.se

 

 

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Charlotte Permell
Chefredaktör WWF EKO

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner bild

 

Foto: Ola Jennersten / WWF

Charlotte Permell
Chefredaktör WWF EKO
Foto: Ola Jennersten

Ladda ner bild

 

 

 

 

  

Senast uppdaterad 2016-10-11

WWFs talespersoner

Ledning:

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare

Talespersoner inom natur, miljö och samhälle (i bokstavsordning):

Allan Carlson
Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

Anna Richert
Senior expert Hållbar mat


Carina Borgström-Hansson
Ekologiska fotavtryck

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF EKO

Daniel Robertsson
Ansvarig företagssamarbeten

Inger Näslund
Havs- och fiskefrågor

 

Jan Wärnbäck

Jordbruk

 

Linda Berglund

Svensk skog

 

Lovisa Hagberg
Miljöpolicyansvarig

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

Margareta Renström
Marknadspåverkan (bland annat palmolja, soja)
 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

 

Ola Jennersten
Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Stefan Henningsson
Klimatinnovationer

 

Tom Arnbom
Arktis och havsfrågor

Åsa Ranung
Chef vattenmiljö

Presskontakter:

WWFs presskontakt

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se