Större karta
Besök vinnande pärlor

2015 års pärlor 2014 års pärlor 2013 års pärlor


Tack för din hjälp!

Tack för att du hjälper WWF i arbetet med att Skydda Svenska Pärlor!

Ett fel har uppstått, vänligen försök igen!

Skapa din Pärla!

Börja med att dra markören i kartan till din plats. Använd sedan formuläret nedan för att skapa din Svenska Pärla.
* I och med att du laddar upp bilden i WWFs kartfunktion har du samtidigt godkänt att WWF får använda densamma på webben. Bilden kommer EJ att användas i annan marknadsföring.Röster

Du har redan röstat på den här pärlan!

 

Skydda Svenska Pärlor

Från 2013 till 2015 har allmänheten röstat fram 21 x 3 = 63 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – tre för varje län – i Världsnaturfonden WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Pärlorna är utmärkta på Sverigekartan.

 

Detta är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Många av de Svenska Pärlorna har blivit naturreservat eller skyddats på andra sätt, se exempel under rubriken framgångar. 

 

Nu 2016 har WWF följt upp med Länsstyrelserna och andra aktörer i Sveriges 21 län hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna. Allt om det finns här.

 

Ska vi nå naturskyddsmålen måste regeringen skruva upp takten

 

Svenska Pärlor – skyddsstatus samtliga 63 pärlor i Sveriges 21 län

 

Fem vinnare utsedda i WWFs fototävling!

WWFs jury har valt ut fem favoritbilder i sommarens fototävling på temat Svenska Pärlor. Fotografierna vittnar om den fantastiska mångfald vi har i vår svenska natur.


Utmaningen bestod i att fota någon av de 63 naturpärlor som ingår i vår kampanj Svenska Pärlor. Det vill säga extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige.


Juryns motivering till de vinnande bidragen lyder Bilderna visar på den fantastiska mångfald som finns i den svenska naturen, och hur tillgänglig naturen är för oss i Sverige. Alla har lämnat personliga motiveringar till varför de valt just denna pärla, och vittnar om ett stort engagemang för djur och natur i Sverige ”.

 

Vinnarna:

Sanna Andersson i Helsingborg – fotade Svenska pärlan Flatruet i Härjedalen, Jämtlands län
Ronald Haagensen i Asarum – fotade pärlan Hanö i Blekinge län
Sofia Stenstrand i Åre – fotade pärlan Ånnsjön mellan Åre och Storlien i Jämtlands län.
Robin Widenius i Nynäshamn – fotade pärlan Hornslandet i Gävleborgs län
Helena Wendel i Munka Ljungby – fotade pärlan Trönningestranden i Hallands län

 

Se vinnarbilderna under fliken "Fota en Svensk pärla" nedan


Besök våra Svenska Pärlor!

Svenska Pärlor är WWFs sommarkampanj som lyfter behovet av att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav behöver bättre skydd. Sverige har idag bara skyddat cirka 14 av 20 procent av den yta på land som vi har lovat till år 2020. Enligt Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2015 når vi dessutom bara två av sexton miljökvalitetsmål.

 

Under åren 2013-2015 röstade allmänheten fram 63 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län  per år under 3 års tid. Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd.

 

Passa på att bege er ut i vår fantastiska natur och besöka alla vackra naturpärlor! Ta gärna en bild och skicka till svenskaparlor@wwf.se.   

 

 

Se WWFs Svenska Pärlor 2013, 2014 och 2015

Framgångar

Framgångar Svenska Pärlor

Allt är inte nattsvart. Det finns hopp. Här kan du se vad som har hänt sedan vi startade kampanjen Svenska Pärlor 2013.

 

 

 

Fyledalen blir naturreservat

Länsstyrelsen i Skåne har i år beslutat att göra ett 853 hektar stort område av Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner till naturreservat. Området blev utsett till Svensk Pärla 2014, då saknades skydd.

Fyledalen är 20 kilometer lång, några hundra meter bred och upp till 50 meter djup och karakteriseras av branta sluttningar med ädellövskog, och en botten med naturbetesmarker där Fyleån rinner. Här finns flera rika grodlokaler med lövgroda, och klockgroda, lokaler för fladdermöss, häckande rovfåglar och artrika bokskogar. Dalen är relativt lättillgängligt (i alla fall för bilburna), här kan man dessutom cykla dressin i dalgången. WWFs generalsekretarare Håkan Wirtén är med på invigningen av det nya naturreservatet den 29 maj.

 


Råstasjön

Råstasjön i Solna är ett mycket populärt utflyktsområde men nybyggnad hotar området. Under flera år har nätverket Rädda Råstasjön kämpat för att stoppa planerna. Det har lett till att antalet planerade bostäder har bantats ordentligt och planerna på att göra området till naturreservat konkretiseras inom kommunen. Men än är segern inte vunnen för Stockholms Pärla 2013.

Läs mer om Råstasjön på Rädda Råstasjöns hemsida

 

Se filmen – i den berättar vi mer om Råstasjön och Svenska Pärlor.

  


Björns skärgård

Björns skärgård är ett vackert skärgårdsområde i Uppland med spännande landhöjningskust. Upplandsstiftelsen arbetar nu för att göra området till naturreservat och för positiva diskussioner med markägarna. Det finns stora möjligheter att Upplands Pärla 2013 kommer att bli naturreservat. Björns skärgård ingår i WWFs landskapsprojekt för Levande skärgård som genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen.
Se filmen om Björns skärgård längre ner på sidan

Läs mer om fågelskådning i Björns skärgård.

 

Se filmen och följ med oss till Björns skärgård!

 


Slagårda

Några mil norr om Västerås ligger Slagårda som blev Västmanlands Svenska Pärla 2014. En skog som har stora fågelvärden med flera häckande ugglearter.
Efter WWFs och Västmanlands ornitologiska förenings kamp för skydd av skogen har nu ett avtal träffats med Sveaskog där cirka 60 hektar av den värdefullaste uggleskogen räddats. Steg två blir nu att även hävda den stora äng där bland annat ugglor jagar.

Foto: Ola Jennersten 


Vildmarksriket – En Svensk Pärla 2013

Sommaren 2013 blev Vildmarksriket utsedd till en Svensk Pärla i Dalarnas län eftersom området har ett högt bevarandevärde och stor betydelse för naturupplevelser . Länsstyrelsen har sedan tidigare avsatt två naturreservat i området och påbörjat arbetet med att instifta ytterligare tre naturreservat, varav två är stora vidsträckta områden. Efter att  Vildmarksriket uppmärksammats, så har Länsstyrelsen dessutom påbörjat reservatsbildning i ytterligare två större områden och förhandlingar om att bilda reservat i två mindre områden. (Källa: Lst Dalarna 2015)


Se filmen och följ med oss till Vildmarksriket!

Foto: Länsstyrelsen Dalarna

 


Emån blev Svensk Pärla 2013

Mer av Emån skyddades 2014 som naturreservat så här skriver Länsstyrelsen i Kalmar Län:Naturreservatet som är knappt 600 hektar stort sträcker sig från Emsfors samhälle, via Karlshammars kraftverk, upp mot Grönskogs gårds marker. I Emån, som utgör själva kärnan i naturreservat, förekommer 32 av Sveriges cirka 50 sötvattensfiskarter. Här sker årligen lek av mal, vimma och asp som alla räknas som hotade. Senare tids undersökningar visar på ett ett livskraftigt malbestånd i Emån.

 

Se filmen och följ med oss till Emån!

Foto: Länsstyrelsen Karlmar län


Östra Vätterbranterna

Innanför Vätterns sydostkust höjer sig ett unikt område med mosaikmarker som människan har brukat i många år med slåtter, bete och lövtäckt. Detta brukande och områdets unika lokalklimat har skapat ett spännande och artrikt landskap. År 2012 utsågs Östra Vätterbranterna till Sverige 5:e Biosfärrområde och sedan dess finns nu en fungerande förening som leder arbetet. Flera spännande projekt pågår inom ramen för biosfärområdet som naturbete, utbildning och ett projekt som har som mål att involvera också östgötadelen av de östra vätterbranterna i biosfärområdet.
Läs mer om Östra Vätterbranterna.

Foto: Germund Sellgren 


Jelka Rimakåbbå, Jokkmokk

En av Europas mest fantastiska urskogar – Jelka Rimakåbbå i Jokkmokks kommun klarade sig undan avverkningshot tack vare decenniers kamp från engagerade naturvänner. En orörd barrblandskog som sträcker sig ända till fjällen i väster. Här finns en rad rödlistade arter, allt från järv till lappranunkel och en mosaik av myrar och vattendrag. Området är idag ett Natura 2000-område och blev framröstad som en Svensk Pärla 2014.

 

Se filmen och följ med oss till Jelka Rimakåbbå!

Foto: Frédéric Forsmark

 


Vindelälven

Längs Vindelälven pågår nu ett projekt som har till mål att skapa ett biosfärområde längs älven för att skydda dess unika natur och säkra utvecklingen för områdets människor. Det samiska namnet för Vindelälven är Juhtatdahka.
Hittills har arbetet gått som planerat och området är sedan 6 februari 2015 biosfärkandidat enligt UNESCOs Man and Biosphere program. Västerbottens Pärla 2013 är på väg att bli världsberömd som biosfärområde. Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Västerbotten, WWF och de sex kommunerna längs älven.
Förstudie om Vindelälven.

Foto: Per Nihlén Länsstyrelsen Västerbotten

 

Sveriges natur mår inte bra

Sveriges natur mår inte bra

Hoten mot vår natur, våra arter och ekosystem ökar. Våra ursprungliga äldre naturskogar som är rika på biologisk mångfald blir allt sällsyntare. Östersjön har problem med övergödning, giftutsläpp och överfiske. Idag är de döda havsbottnarna större än någonsin. Fjällen hotas, framförallt på grund av klimatförändringar. Många sjöar och vattendrag hotas av övergödning, dämning och reglering av vattenmängd. Och vi är långt ifrån att nå upp till de nationella och internationella miljömål som vi lovat att hålla.

 

Var med och påverka

 

Hotade arter

Hotade arter

Enligt Naturvårdsverket är ungefär 5 % av våra djur och växter så starkt hotade att de riskerar att försvinna från Sverige. Om inget görs riskerar exempelvis vitryggig hackspett och fjällräv att inte finnas kvar. De främsta anledningarna till att arter försvinner är bl.a. ett allt intensivare skogsbruk, jordbruk och fiske i kombination med ett bristande naturskydd. Klimatförändringar, föroreningar och miljögifter bidrar också.

 

Bli Naturfadder

Fota en Svensk Pärla

Fem vinnare utsedda i WWFs fototävling

WWFs jury har valt ut fem favoritbilder i sommarens fototävling på temat Svenska Pärlor. Fotografierna vittnar om den fantastiska mångfald vi har i vår svenska natur.

 

Utmaningen bestod i att fota någon av de 63 naturpärlor som ingår i vår kampanj Svenska Pärlor. Det vill säga extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige.


Juryns motivering till de vinnande bidragen lyder Bilderna visar på den fantastiska mångfald som finns i den svenska naturen, och hur tillgänglig naturen är för oss i Sverige. Alla har lämnat personliga motiveringar till varför de valt just denna pärla, och vittnar om ett stort engagemang för djur och natur i Sverige ”.

Stort tack för alla bidrag och GRATTIS till vinnarna! De får Årets Pandabok 2016, Bevingat av Ruben Östlund.

 

Tävlingen är visserligen avslutad men fortsätt gärna skicka in bilder och dela med dig av dina upplevelser av den svenska naturen! Maila svenskaparlor@wwf.se


Vinnarna:

Sanna Andersson i Helsingborg – fotade Svenska pärlan Flatruet i Härjedalen, Jämtlands län
Ronald Haagensen i Asarum – fotade pärlan Hanö i Blekinge län
Sofia Stenstrand i Åre – fotade pärlan Ånnsjön mellan Åre och Storlien i Jämtlands län.
Robin Widenius i Nynäshamn – fotade pärlan Hornslandet i Gävleborgs län
Helena Wendel i Munka Ljungby – fotade pärlan Trönningestranden i Hallands län

I bildspelet ser du alla de vinnande bilderna!

Flatruet Foto: Sanna Andersson
I tävlingen ingick även att ge en personlig kommentar till valet av fotomotiv. 17-åriga Sanna Andersson i Helsingborg som fotat Flatruet berättar att bilden föreställer hennes pappa.


”Bilden speglar verkligen hur han känner när han är där uppe, lugn och på sin rätta plats. Vi älskar Härjedalen och Flatruet är en favorit. Vi hade precis besökt Mittådalens sameby där vi köpte Jon Henrik Fjällgrens skiva som vi lyssnade på i bilen på väg upp till den högst belägna vägen i Sverige, en otrolig mäktig upplevelse!” skriver hon.