Du kan påverka

Bli Naturfadder och bidra på så sätt till WWFs arbete i Sverige för att rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.

 

 Om du vill påverka så att din favoritpärla blir skyddad kan du ta kontakt med länsstyrelsen i ditt län eller din hemkommun.

 

 

 

 

Artportalen

Artportalen

Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård, baserat på folkets observationer ute i naturen. Om du har sett spännande arter så kan du rapportera dessa på Artportalen.

 

Till Artportalen 

 

Hjälp naturen

Bygg en biholk

Hjälp trädgårdens vildbin. Såga av bamburör så de blir ca 2 dm med noden i mitten. Lägg ihop så många du vill och snickra ihop en låda som håller bamburören på plats. Sätt upp lådan på husets södersida på ca en meters höjd.....och vänta på att de första hyresgästerna kommer på besök.

Hannar av rödmurarbi som uppvaktar nykläckta honor i konstgjort bibo. Foto: Ola Jennersten

 

Bygg och sätt upp en fågelholk

Bristen på hålträd är stor så sätt upp en fågelholk där fåglar kan häcka.

Mer om att bygga en fågelholk hittar du på naturskolan i Askövikens hemsida

 

Fågelholk. Foto: Shutterstock

Fågelholk. Foto: Shutterstock

 

Anlägg en äng

Gör en egen ängsmark. Stor eller liten spelar mindre roll, samtidigt som ögat får njuta hjälper du naturen och våra viktiga pollinatörer på vägen. Hjälp till lite extra genom att plantera in ängsväxter. Använd frön från växtarter som är bra nektarkällor för humlor och fjärilar och plantera  gärna in pluggplantor av svenska ängsarter. Om man bor i områden som har styva lerjordar krävs det rätt mkt arbete med att ersätta leran med exempelvis ett decimetertjockt lager med sand. Lär mer hos Pratensis.

 

 

Gullvivor. Foto: Ying Feng Johansson /123RF


 

Lev naturvänligt

 

Tvätt

Tvätta mindre ofta. Använd miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel.

Hygien/skönhet

Använd miljöanpassade hygienartiklar och rengöringsmedel. 

Sjövett

Töm båttoaletten och avloppsvattnet på hamnarnas mottagningsstationer istället för i havet. Välj miljöanpassade fordon och bränslen på land och till sjöss. Använd miljövänliga metoder för att hålla båtbotten ren. Byt ut båtens gamla tvåtaktsmotor mot en fyrtaktare.

Mat

Ät mindre kött och gärna naturbeteskött och ekologiskt. Ät fisk som inte är hotad. Se WWFs fiskguide.
Använd färre engångsbestick, -tallrikar och -grillar och släng skräpet på miljöstationer.

Återvinn

Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning.

 

 

Torka gärna kläderna utomhus. Foto: 123RF

 

Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning. Foto: 123RF

 

 

 Bli Naturfadder

 

Bli Naturfadder

Sverige skyddar idag bara drygt hälften av vad  regeringen sagt sig vilja få skyddat till år 2020.  Som Naturfadder bidrar du till WWFs arbete i Sverige för att rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald. Det gör vi bland annat genom att påverka de politiska partierna att öka skyddet och genom att driva och stötta olika naturvårdsprojekt. Med din hjälp kan vi fortsätta arbeta för ett ökat skydd av vår viktiga natur.

 

Bli Naturfadder

 

Lodjur. Foto: Shutterstock