© Per Sund

Resurs- och länkbibliotek

  

   

 

HÖGRE UTBILDNING OCH HÅLLBAR UTVECKLING  

 

 

Avhandlingar

 

1) Hållbar Utveckling


Hållbar utveckling – den sociala dimensionen

Ellen Almers

(2009) Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation

 

Martin Lundberg

(2008) Överläggningar om hållbar utveckling : En studie av studiecirkelsamtal, Linköpings Universitet

 

Maria Håkansson

(2005) Kompetens för hållbar utveckling : Professionella roller i kommunal placering, KTH

 

Sara Alander

(2007) Offentliga storkök i det gröna folkhemmet: diffrakterade berättelser om hållbar utveckling, Luleå Tekniska Universitet

 

Sofie Adolfsson Jörby

(2001) Sustainable Development in Swedish Municipalities : To know, to be able, to want and to do, Högskolan i Kalmar

 

Stephan Bösch

(2008) The Tradegy of Ordinarity : Culture Constraints on Sustainable Development Based on Public Transport, Karlstads Universitet

 

Kjerstin Larsson

(2008) Mellanchefer som utvecklar : om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg, Linköpings Universitet

 

Jenny Stenberg

 (2004) Planning in Interplace? On Time, Power and Learning in Local Activties Aiming at Social Inclusion and Sustainable Development, Chalmers Tekniska Högskola

 

Marianne Lindström

(2003) Attitudes towards Sustainable Development, Priorities, Responsibility, Empowerment, Lunds Universitet

 

 

Hållbar utveckling –  den ekonomiska dimensionen

 

Anna Boman

(2008) Ekonomisk tillväxtmotor : Mälardalsrådets konstruktion av regional utveckling, Mälardalens Högskola

 

Zinaida Fadeeva

(2003) Exploring Cross-Sectoral Collaboration for Sustainable Development. A case of Tourism. Lunds Universitet

 

Murat Mirata

(2005) Industrial Symbiosis – A Tool for More Sustainable Regions? Lunds Universitet

 

Adriana Budeanu

(2007) Facilitating Transistions to Sustainable Tourism – The role of the Tour Operator, Lunds Universitet

 

Anna Joelsson

(2008) Primary Energy Efficiency and CO2 mitigation in residential buildings, Mittuniversitetet

 

Hållbar utveckling –  den ekologiska dimensionen

 

Igor Drobyshev

(2004) Interactions between climate, natural disturbances, and regeneration in boreal and hemi-boreal forests, Lunds Universitet

 

Maria Danestig

(2009) Efficient heat supply and use from an energy-system and climate perspective, Linköpings Universitet

 

Karina Tilling

(2008) Att styra hållbar utveckling: Om miljöledning och dess översättningar i statsförvaltningen, Mälardalens Högskola

 

Karin Skill

 (2008) (Re)Creating Ecological Action Space : Householder's activities for sustainable development in Sweden, Linköpings Universitet

 

Björn Ekelund

(2010) Rumslig legitimitet : när hållbar utveckling medvetandegörs, Luleå Tekniska Universitet

 

Kristina Nilsson

(2001) Planering för hållbar utveckling – Dilemman för kommande översiktsplanerare, Blekinge Tekniska Högskola

 

Conny Pettersson

(2007) Glokal institutionalisering : Mötet mellan globala och lokala idéer om kommunal näringspolitik för hållbar utveckling, Örebro Universitet

 

 

Klimat

Eva Gustavsson

(2008) Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk, Örebro Universitet

 

Greger Henriksson

(2008) Stockholmarnas resvanor – mellan trängselskatt och klimatdebatt, Lunds Universitet

 

Annika E Nilsson

(2007) A Changing Arctic Climate : Science and Policy in the Arctic Climate Impact Assessment, Linköpings Universitet

 

Eva-Lotta Sundblad

(2007) Dissemination of scientific knowledge regarding climate change, Göteborgs Universitet

 

Fredrik Hedenius

(2008) Modeling cost-effective climate change mitigation strategies, Chalmers Tekniska Högskola

 

Eva-Lotta Sundblad

(2008) People's knowledge about climate change : Uncertainty as a guide to future commitments, Göteborgs Universitet

 

Thorsten Blenckner

(2001) Climate Related Impatcs on a Lake : From Physics to Biology, Uppsala Universitet

 

Mathias Zannakis

(2009) Climate Policy as a Window of Opportunity. Sweden and Global Climate Change, Göteborgs Universitet

 

Anders Ådahl

(2004) Process Industry Energy Projects in a Climate Conscious Economy, Chalmers Tekniska Högskola

 

Tobias A Persson

(2006) Mitigating Climate Change – The Role of Developing Countries, Chalmers Tekniska Högskola

 

Johannes Stripple

(2005) Climate Change after the International : Rethinking Security, Territory and Authority, Lunds Universitet

 

 

 

Akademiska uppsatser

 

Hållbar utveckling som begrepp

Hållbar utveckling nu och i framtiden via historien

(2009) Edgar Jakobsson & Linus Österholm
 – Politik/demokrati/stadsplanering

 

Den svenska nationella strategin för Hållbar Utveckling

En process av betydelse eller bara ett anonymt dokument? (2009) Maarit Nurkkala

 

Efter regn kommer sol

Kan deliberativ demokrati påverka kommuner att nå hållbar utveckling? (2009) Luise Beneduce

 

Från botten till toppen – En undersökning om underifrånperspektivets genomslag i kommunalt arbete för hållbar utveckling, Peter Nilsson

 

Planning for sustainability

Sustainable ideas for an urban environment (2008) Josef Erixon, Tina Bosnjak

 

Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen

Teori till handling, (2008) Annelie Kjellberg

 

På väg mot en hållbar framtid?

(2008) Ida Brogren, Elin Forsberg

 

Livsstil/Konsumtion

Sustainable Selves

Shifting Paradigms within Individuals as the Core Driver to Reaching a Sustainable Society (2009) Zaida Barcena, Jayne Bryant, Jenny Lund

 

Engagerade ungdomar

En hållbar energisatsning (2008) Camilla Dahl, Camilla Karlsson

 

Engaging Urban Communities of Newcomers to Sweden towards UNFCCCC Climate Change targets through participation and diversity (2008) Gulderen Alimi, Naveed Imran, Mohammed Ireg,  Jennifer Nichos

 

Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan

Hur mycket kött kan vi äta och av vilka djurslag för att det ska vara hållbart? Madeleine Arnqvist (2008)

 

Social Dimension of Sustainable Development

Guidance and Application (2008) Amber Collins, Luke Raftis

 

Näringsliv

Combating Climate Change

A case study of Statoil's climate strategy (2009) Josefin Jönsson och Camilla Eklöf

 

Business Climate Change Adaptation Strategies as Contributors towards a sustainable society

(2008) Julia Pereira, Sophie Dunkerly, Timothy Nichols

 

Sustainble Tourism Destination

A pathway for tour operators (2008) Liane Fredericks, Roman Gorstea, Sergio Manforte

 

Social Responsibility Guidelines and Sustainble Development 

Integrating a common goal of a sustainable society (2008) Anastasia Dewangga, Simon Goldsmith, Neil Pegram

 

Hållbar konsumtion

Framtida hållbara verksamheter inom fordon och energibranschen ur ett miljöperspektiv (2007) Jenny Lewis, Marcus Nilsson

 

Genus

A straight road to sustainable development

Introducing a queer perspective to development (2009) Madeleine Roghult (kandidat)

 

On a gendered road to Copenhagen (2009) Rebecka Hagman, Stockholms Universitet

 

Internationell utveckling och fredsbyggande

A Strategic Approach to Sustainable Development through Official Development Assistance

(2009) Antonio Balaskas, Eduardo Lima, Tyler Seed

 

A Holistic Approach to Sustainble Community Development in the Developing World

(2009) Ali Al-Dahir, Hye-Jeong Bisley

 

A bridge to peace

Strategic sustainble development as an approach to conflict resolution (2007) Michal Bitterman, Viviana Lopez, Fiona Wright

 

Mänskliga miljörättigheter

En fjärde generation rättigheter? (2007) Sofia Karlsson

Länkar till svenska universitet och högskolor 
Högskoleverkets hemsida med lista över alla högskolor och universitet i landet:

 

 

Relaterade hemsidor och bloggar

Albaeco

 

Centre for Policy Research Climate Inititative

 

Svenska UNESCO-rådet

 

Stockholm Environment Institute

 

Stockholm Resilience Centre

 

International Institute for Sustainable Development

 

Earth System Governance Project

 

Sustainable Development Knowledge Partnership

(SDKP)

 

Climate Tracker

Climate Tracker is the blog of the International Center for Climate Governance aimed to report and analyse clearly the evolution of negotiations agreements and international and national climate policies

 

Climate Compass

The Blog of the Pew Center on Global Climate Change

 

Climate Changes

A selection of the most recent and most interesting working papers on the economics of climate change

 

Dateline: Copenhagen – A Worldwatch Institute Blog, Dateline Copenhagen is a project of the Worldwatch Institute’s Climate and Energy Program, led by Chris Flavin and Janet Sawin.  Look to this blog for posts from Worldwatch staff and contributors on the most critical developments leading up to Copenhagen


Senast uppdaterad 2015-09-02