Ola Jennersten

Skola på hållbar väg

Elever från Globala gymnasiet.

 

Hur ska dagens ungdomar rustas för att anta morgondagens globala miljöutmaningar? För att elever ska lämna skolan med god handlingskraft att vara delaktiga i en mer hållbar utveckling behövs ett helhetsgrepp kring skolan kring lärande för hållbar utveckling.

 

Ta del av erfarenheter från våra modellskolor som vill göra alla elever och all personal delaktiga och arbeta med en rad olika utvecklingsområden. Det kan handla om hur undervisningen ska bedrivas, hur deltagarinflytandet kan se ut, hur skolans resursanvändning, byggnader och närmiljö kan förändras samt hur man samverkar med omgivande samhälle.

 

Konferens                      
Nyhetsbrev
Lärande exempel     

 


           

Rapport: Skola på hållbar väg

I en 84-sidig rapport redovisar vi våra erfarenheter efter tre års skolutvecklingsarbete.

Ladda ner

 

Informationsbroschyr

I en fyrasidig broschyr sammanfattar vi våra erfarenheter av Skola på hållbar väg.

Ladda ner

 

 

 

10 modellskolor

 

Konferens

I december 2010 samlades representanter från modellskolor, utbildningsutskottet, Utbildningsdepartementet, Skolverket med flera för att diskutera hur vi kan få öka spridning av de erfarenheter som vi har gjort i arbetet med Skola på hållbar väg. Vi har samlat dokumentation från konferensen här.

 

Om du undrar över något angående modellskolorna
är du välkommen att höra av dig nedan.

Email: *
Namn: *
Jag skulle gärna vilja veta mera/ ställa frågor om modellskolesatsningen:

* Obligatoriska uppgifter

Senast uppdaterad 2013-09-18

  

 

Skolledarträffen

Vi har samlat material från skolledarträffen här

Nyheter

Kalkylator

Ny kalkylator från WWF

hjälper ungdomar och skolor att mäta sina ekologiska fotavtryck. 

Till kalkylatorn


Ekologiska fotavtryck

Vårt sätt att leva blir ekologiska fotavtryck i naturen.

Läs mer här

Tips

Lärande på hållbar väg ger Världsnaturfonden sin syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle. Skriften är rikt illustrerad och tillhandahåller bl a diskussionsfrågor.

Läs mer

På Globala gymnasiet serverar man varje dag vegetarisk och ekologisk mat.