Ola Jennersten

 

 

Vatten på hållbar väg

 

Hur vi nyttjar det livsviktiga vattnet är en framtida ödesfråga.

 

Vi använder sötvatten som livsmedel och dryck, vi bevattnar odlingar, producerar el och mycket annat. Samtidigt lider en tredjedel av världens befolkning brist på färskvatten och ett stort antal växt- och djurarter hotas av utrotning på grund av vår vattenanvändning. Till detta fogas nu klimatförändringen som bland annat får glaciärer att smälta och havsytan att stiga.

 

Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. I detta läromedel tar vi upp vattenfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi utvecklar känslan för och kunskapen om olika avrinningsområden lokalt och globalt.

 

Vatten på hållbar väg vänder sig främst till grundskolan skolår 7-9 samt gymnasiet. Läromedlet ingår i serien ”På hållbar väg” som består av olika fördjupningsmaterial för tematiska studier om mat, energi och vatten.

 

Vatten på hållbar väg (2,5 MB)

Vykort (1,4 MB)

Senast uppdaterad 2013-03-13