Klicka på någon av knapparna ovan för att antingen beräkna fotavtrycket för din skola eller för dig själv!

Välkommen!

» Gå till användarhjälpen

Välkommen till Världsnaturfonden WWFs kalkylator för beräkning av skolors och enskilda elevers ekologiska fotavtryck!

Det ekologiska fotavtrycket erbjuder en begriplig modell för miljöbelastning och skolkalkylatorn erbjuder möjlighet att med jämna mellanrum testa hur stora fotavtrycken är.

Kalkylatorn består av två delar:

Skolkalkylatorn omfattar sex behovsområden: vatten, mat, energi, transporter, byggnader och avfall. Här kan elever och personal testa och synliggöra resultatet av arbetet med att minska sin skolas ekologiska fotavtryck.

Elevkalkylatorn omfattar fyra behovsområden: energi, mat, transporter och avfall. Här kan elever testa sina personliga ekologiska fotavtryck (vuxna kan testa sina personliga ekologiska fotavtryck i klimatsmartkalkylatorn).

Mer information...
...om den här kalkylatorn, handlingsplan och hur det praktiska arbetet kan integreras med undervisningen hittar du här.

Logga in
E-postadress:
Kom-ihåg-ord:

Första gången här? Registrera dig så sparas dina mätvärden! Mata in din e-postadress och ett valfritt lösenord ovan! [Om registrering]

Redan registrerad? Logga in så hämtas dina tidigare mätvärden och resultat!

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SUMMA:
0,0 glha
0,0 kg

Förklaring »