Skolkalkylator: Start

Skolans ekologiska fotavtryck kan beräknas inom sex olika områden: vatten, mat, energi transporter, byggnader och avfall. Summan av dessa delavtryck ger ett värde på skolans totala ekologiska fotavtryck. Både delavtrycken och det totala ekologiska fotavtrycket anges i enheten globala hektar per år. Dessutom uträknas koldioxidutsläppet (som, tillsammans med andra så kallade växthusgaser, påverkar klimatförändringen).

Bra att veta innan du börjar mata in mätvärden för att spara resultat »

Skolkalkylatorn räknar ut resultat för såväl hela skolan som per person på skolan. För att kunna beräkna det ekologiska fotavtrycket och koldioxidutsläppet per person så måste kalkylatorn veta hur många elever och anställda som finns på skolan och använder sig av de resurser skolan konsumerar — så knappa in dessa uppgifter i fälten nedan! Kom ihåg att uppdatera detta varje år du gör din beräkning!

Antal elever:
Antal anställda:
Totalt:
Logga in
E-postadress:
Kom-ihåg-ord:

Första gången här? Registrera dig så sparas dina mätvärden! Mata in din e-postadress och ett valfritt lösenord ovan! [Om registrering]

Redan registrerad? Logga in så hämtas dina tidigare mätvärden och resultat!

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SUMMA:
0,0 glha
0,0 kg

Förklaring »