Vad är ekologiska fotavtryck?

» Läs mer på WWFs hemsida

Ett populärt sätt att räkna på mänsklig miljöbelastning är så kallade ekologiska fotavtryck (EF). Begreppets idéhistoriska grund hittar man i de "spökarealer" som den svenska kulturgeografen Georg Borgström presenterade på 60-talet. Man hittar även en relativt detaljerad beskrivning av konceptet i Garrett Hardins Living Within Limits (1993) men det var först i och med Mathis Wackernagel och William Rees (1993) som begreppet både konkretiserades och populariserades. Konceptet och analysmetoden har fått ett stort genomslag i samhällsanalys och -planering, såväl nationellt som internationellt.

Vårt ekologiska fotavtryck är ett mått på hur stor biologiskt produktiv land- och havsyta som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och bli av med det avfall vi orsakar utifrån aktuell teknikanvändning.

Vårt ekologiska fotavtryck är sammansatt av många olika slags ytor över hela jordklotet och uttrycks vanligen i enheten globala hektar, d v s hektar med genomsnittlig global produktionsförmåga. Man kan beräkna det ekologiska fotavtrycket för enskilda individer och jämföra exempelvis hur stor yta en höginkomsttagare i Sverige eller en bonde på Burmas landsbygd gör anspråk på med sin livsstil. Man kan även beräkna ekologiska fotavtryck för organisationer (skolor, företag, föreningar), städer, länder och världen som helhet — och även då uttrycker man oftast resultatet i antal globala hektar per person.

Fotavtrycksberäkningarna ger naturligtvis bara en fingervisning om miljöbelastningen och precis som i alla andra förenklade analyser har viktiga aspekter av verkligheten utesluts. Det är därför viktigt att eleverna har ett kritiskt perspektiv också på fotavtrycksberäkningar samt är medvetna om att metoden kontinuerligt utvecklas.

Besök gärna www.globalfootprintnetwork.org för att följa utvecklingen av metoden för fotavtrycksberäkningar.

Elev- och skolkalkylatorn baseras på statistik från bl a FAO och SCB och utgår från beräkningar av internationella och svenska forskare bland annat från Global Footprint Network och Stockholm Environment Institute. Resultaten redovisas både som ekologiska fotavtryck (där koldioxidutsläpp ingår) och som koldioxidutsläpp per år.

Logga in
E-postadress:
Kom-ihåg-ord:

Första gången här? Registrera dig så sparas dina mätvärden! Mata in din e-postadress och ett valfritt lösenord ovan! [Om registrering]

Redan registrerad? Logga in så hämtas dina tidigare mätvärden och resultat!

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SUMMA:
0,0 glha
0,0 kg

Förklaring »