WWF Global Forest & Trade Network

WWF Sweden Forest & Trade Network är ett av många företagsnätverk för köpare och skogsbrukare som ska främja ansvarsfullt skogsbruk och marknaden för produkter från certifierade skogar. Alla företagsnätverk sorterar under WWFs internationella paraplyorganisation Global Forest and Trade Network - GFTN. De flesta företagsnätverken finns idag i Europa och Nordamerika, men antalet företagsnätverk ökar hela tiden och det finns även nätverk i Asien, Afrika och Sydamerika.


Satsning på producentgrupper

För att förbättra skogsbruket i producentländerna har GFTN startat producentinriktade nätverk. Dessa nätverk ska ge skogsförvaltare utbildning och stöd med syftet att uppnå ansvarsfullt skogsbruk och certifiering. De ska också hjälpa företagen att hitta marknader för certifierade produkter. Medlemmarna i producentgrupperna förbinder sig att stegvis sträva mot certifiering enligt en fastlagd plan som inkluderar inledande kontroll, aktivitetsplan och verifiering av framstegen. Syftet är att kunna säkerställa att det virke medlemsföretagen tillhandahåller för den inhemska och/eller internationella marknaden kommer från ansvarfullt brukade skogar.

Den första producentgruppen bildades i Ryssland. Ytterligare producentgrupper finns i Latinamerika, västra Centralafrika, Sydostasien och Östeuropa.
 

Kontaktuppgifter GFTN

GFTN leds av WWF International. Mer information finns på GFTNs hemsida: www.gftn.panda.org
Senast uppdaterad 2009-07-17