Rapporter och hjälpmedel


Ansvarsfulla inköp av trä- och pappersprodukter

En handbok för företag som vill göra ansvarsfulla inköp av trä- och pappersprodukter. Handboken ger handfasta råd på hur ett företag kan gå till väga för att göra ansvarsfulla inköp, t ex hur en inköpspolicy kan se ut och vilka mål som är rimliga att sätta upp för arbetet.
Ladda ner handboken här (32 sidor, 1,3 MB)

 

Keep It Legal

Detta är en handbok för företag som vill arbeta på djupet med att undvika köp av illegalt virke och träprodukter. Den är tänkt som en uppslagsbok över ”best practice” för medelstora och stora företag.
Ladda ner handboken här (62 sidor, 1,3 MB)
 

Responsible Purchasing Guide, second edition

Detta är en uppdaterad version av Ansvarsfulla inköp av trä- och pappersprodukter. Arbetsmetoden och det mesta av innehållet är dock detsamma.
Ladda ner handboken här (58 sidor, 2,4 MB)
 

Global Forest & Trade Network – solutions for committed companies
Video om GFTN producerat av engelska BBC.


Ansvarsfullt skogsbruk - ansvarsfull konsumtion

En kort broschyr som berättar vad FSC är och står för i Sverige och övriga världen. Beställ genom att klicka här.
 

 

Senast uppdaterad 2009-07-16