© WWF-Canon / N.C. TURNER

 

 

Rapporter 

WWFs nya  globala analys av skogscertifieringsystemen FSC och PEFC.

Miljöorganisationen FERN har granskat åtta stora certifieringssystem som finns inom skogsbruket i olika delar av världen, däribland FSC och PEFC. Endast FSC är tillräckligt trovärdigt för att tjäna som miljömärke. Läs en sammanfattning på svenska och rapporten Footprints in the forest .
 
Bakom kulisserna - en analys av PEFC i Sverige 2002. Rapport som visar på bristerna i det praktiska arbetet inom PEFC.

FSC i praktiken - del 1 [84 sidor 470 kB] FSC i praktiken - del 2 [52 sidor 3,5 MB] WWFs och SNFs granskning av FSC-certifieringen. Studien presenteras i två delar. Den första delen analyserar många av FSC-reglerna, redovisar erfarenheter och föreslår konkreta förbättringar. Del två består av fallstudier som tar upp några särskilt "heta" problemområden till diskussion.

Appendix till rapporten FSC i praktiken:
Förteckning över utdelade CAR:s i samband med skogsbrukscertifikat mellan 1996 och april 2001.

Senast uppdaterad 2009-07-16