Foto: ESA

Living Planet Report 2014 - så mår planeten jorden

WWFs Living Planet Report visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Mänskligheten kräver nu 50 % mer resurser än vad naturen kan producera. Idag lever vi globalt alltså som om vi hade 1,5 jordklot istället för det enda vi har.Mänsklighetens ekologiska fotavtryck enligt Living Planet Report 2014. Klicka för större bild

Sverige allt högre på listan över länderna med störst ekologiskt fotavtryck

I den senaste rapporten, som släpptes globalt 30 september 2014, har Sverige tyvärr klättrat från en trettonde plats till att ha det tionde största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen efter länder som Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA.  Från att i 2012 års rapport behöva 3,4 jordklot om alla på jorden skulle ta efter vår konsumtion, så motsvarar det svenska fotavtrycket nu 3,7 planeter.  Klicka på bilden för att se den i större storlek!


Storleken och sammansättningen av ett lands ekologiska fotavtryck bestäms av 
den mix av varor och tjänster som invånarna i landet använder samt av hur effektivt
resurser, inklusive fossila bränslen, används i produktionen av varorna och
tjänsterna.

Det är knappast förvånande att de flesta av de tjugofem länder som har högst
ekologiskt fotavtryck per capita är höginkomstländer eller att koldioxid är den
största komponenten i fotavtrycket. 

Living Planet Index: Mängden vilda djur har minskat med hälften på 40 år

Medan de ekologiska fotavtrycken växer, minskar den biologiska mångfalden. Living Planet Index visar att läget för världens biologiska mångfald ser värre ut än någonsin - bland annat har populationerna av fisk, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler minskat med 52 % sedan 1970. Sötvattenarter har minskat med hela 76 %. Förlusterna är störst i tropiska regioner och allra störst i Latinamerika.  Men LPR visar också att effektivt förvaltade skyddade områden starkt bidrar till att hejda utarmningen.

WWFs Living Planet Index 2014. Klicka för att se bilden i större storlek!

Grunden till välmående samhällen är välmående ekosystem

Hur vi tillfredsställer våra materiella behov påverkar ekosystemen. Hur ekosystemen
mår påverkar i sin tur möjligheterna att tillfredsställa våra materiella behov. Detta är lika sant för de fattigaste samhällena på landsbygden – ofta omedelbart beroende av naturen – som för världens största städer, som till följd av överbelastade och förstörda ekosystem blir allt mer sårbara inför hot så som översvämning och  förorening.  Att skydda naturen och använda dess resurser ansvarsfullt är en förutsättning för utveckling och välbefinnande och för att vi ska kunna bygga hållbara, välmående samhällen.
Illustrationen visar sambandet mellan vår produktion och konsumtion av energi, mat och vatten. Klicka för att se den i större storlek!


Hur vänder vi trenden och skapar en hållbar värld för alla?

Vi har bara en jord. I Living Planet Report visar WWF hur vi kan nå ett hållbart liv på planeten genom en rad praktiska handlingar: Vi måste leda investeringsströmmar från det som
orsakar miljöproblem till lösningarna. Vi måste fatta rättvisa, långsiktiga och
miljömedvetna beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi gemensamt förfogar
över. Vi måste bevara vårt återstående naturkapital och skydda och restaurera
viktiga ekosystem och livsmiljöer. Vi måste producera resurssnålare och konsumera
smartare.

Hållbara lösningar för vår enda planet - klicka för större bild.

Vi vet vart vi vill. Vi vet hur man tar sig dit. Nu måste vi ta första steget!


Läs mer i WWFs Living Planet Report 2014:
Svensk kortversion av Living Planet Report
Hela Living Planet Report 2014 på engelska

Senast uppdaterad 2014-11-10

Pressmeddelande om Living Planet Report 2014

2014-09-30
Living Planet Report 2014: Svenskarna på tionde plats i ”värstingligan”
Pressmeddelande och pressmaterial

Living Planet Report

Living Planet Report 2014 - klicka för att ladda ner.


WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Mer om Living Planet report

 

Ladda ner rapporterna här:
LPR 2014 
LPR 2014 - svensk sammanfattning

LPR 2014 - svensk sammanfattning (ppt)

LPR 2012 

LPR 2012 - sammanfattning 

LPR 2010 

LPR 2010 – svensk sammanfattning 

LPR 2008 
LPR 2008 – svensk sammanfattning 

LPR 2006 

 

Läs mer om Living Planet Report på Panda.org


Europas ekologiska fotavtryckVärlden över pågår tusentals projekt för att göra hållbar stadsutveckling till verklighet. Det handlar om allt från storskalig omställning av energi, transporter och byggnation till småskaliga gräsrotsprojekt i stadsdelar och kvarter. WWF vill inspirera genom att visa på alla de lösningar och den handlingskraft som redan finns.

Läs mer:

Urban Solutions - learning cases

Visit the homepage Urban Solutions 

Rapporten utdelad till riksdagen

WWF-pandan delade ut Living Planet Report 2014 till nya riksdagen 30 september 2014.

WWF delade ut Living Planet Report till nya riksdagen den 30 september 2014.

 

WWF-pandan delade ut Living Planet Report 2014 till nya riksdagen 30 september 2014.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson tog emot Living Planet Report av WWF-pandan …

 

WWF-pandan delade ut Living Planet Report 2014 till nya riksdagen 30 september 2014.

… Likaså Centerns partiledare Annie Lööf.

Nu hoppas WWF att de och Sveriges andra makthavare kommer att använda Living Planet Report som underlag för sina kommande viktiga beslut.

Visste du att ...?

Landlevande arter minskade med 39 procent mellan 1970 och 2010.

 

Living Planet Index för arter som lever i sötvatten har i genomsnitt minskat med 76 procent.

Havslevande arter minskade med 39 procent mellan 1970 och 2010.

Läs WWFs fotavtryckstidning

Visste du att ditt köp av köttbullar här hemma i Sverige kan sätta avtryck i Brasiliens savanner och regnskogar eller att jeansen du har på dig är gjorda av bomull som kräver enorma vattenmängder då den odlas?

I WWFs tidning Ekologiska fotavtryck kan du läsa om hur vår konsumtion påverkar miljön runtom i världen.
 

Ladda ner och läs tidningen