Djuphavsfiske

Anglerfish (Himantolophus sp). Foto: Naturepl.com / David shale / WWF

 

Djuphavsarter lever på mycket djupt vatten, från 400 meter och djupare. Många djuphavslevande fiskar är särskilt känsliga för överfiske eftersom de växer långsamt och inte förökar sig varje år. Det kan därför ta 30 till 60 år för en fiskart att återhämta sig från överfiske.

Nära 40 procent av det globala fisket sker på djuphavslevande arter. Enligt Internationella havsforskningrådet (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) fiskas de flesta djuphavsarterna utanför säkra biologiska gränser, vilket innebär att man tar upp fler fiskar än vad som hinner födas och växa upp.

 

Hot mot havsmiljön 

Djuphavsfiske hotar även andra sårbara arter och viktiga livsmiljöer, bland annat genom bottentrålning som kan förstöra bottnar och korallrev.  Ögonkorallen (Lophelia pertusa) lever i våra nordiska vatten på stora djup och har tagit stor skada av fiske på bottenlevande arter, som liten hälleflundra och djuphavskungsfisk. När korallreven en gång förstörts av trålning kan det ta flera tusen år innan de är återställda. Ögonkorallen växer endast cirka 6 mm om året och utanför norska kusten har man hittat rev som är över 9 000 år gamla! Genom att undvika att köpa djuphavsfiskar kan du bidra till att trycket på dessa arter minskar!

Läs mer om Ögonkorallen

 

Exempel på djuphavsfiskar i butiken är:

LubbBrosme brosme
Kungsfisk/uerSebastes marinus, S. mentella
SkolästCoryphaenoides rupestris
LångaMolva molva
MoratorskMora moro
Liten hälleflundra eller blåkveiteReinhardtius hippoglossoides
Atlantisk soldatfiskHoplostethus atlanticus (se bilden nedan)

 

Atlantisk soldatfisk (Hoplostethus atlanticus) är en av många hotade djuphavsfiskar som man bör undvika att äta. Foto: Richard Wilson / Rockhopper / WWF-Canon

 Utforska djuphaven med WWFs djuphavskarta

 

Senast uppdaterad 2016-07-21

WWFs Fiskguide

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Ladda ner Fiskguiden som pdf eller mobilapp idag!

Fiskguiden 2016
 

Fiskguiden 2016 i miniformat

Fiskguiden 2016 i lång version

 

Fiskguiden finns nu även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Fiskguidens app