Foto: Peter Cairns / Wild Wonders of Europe / WWF

Svensk natur- och miljövård med innovativa lösningar. Sök stöd från WWF!

Sånglärka Foto: Jörgen Lindberg

 

För att främja och bevarande den biologiska mångfalden samt minska de ekologiska fotavtrycken behöver vi alla hjälpas åt. Det behövs innovationer och nytänk för att kunna nå miljömålen.  Världsnaturfonden WWF delar därför ut medel till innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt.  

 

Syftet med detta stöd från WWF är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkant och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån få stor betydelse för att främja den biologiska mångfalden och minska det ekologiska fotavtrycket i Sverige. Det kan gälla utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad och fältprojekt. WWF har fyra olika fonder att söka stöd från: naturvårdsinnovationer, en skogsfond, en florafond och Väktarfonden som främst riktar sig till projekt inom det svenska kulturlandskapet.  

Under rubriken Kriterier nedan kan du läsa mer om de olika fonderna och vilken fond som passar din projektidé bäst och hur du ansöker.  
Läs om de senaste projekten som fått stöd
 

Foto: Mike Clark

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer, myndigheter eller företag kan söka stödet. Projekten kan höra hemma inom vitt skilda områden inom natur- och miljövård. De kan även ha koppling till stadsutveckling, och områden som förvaltning, teknik, konsumtion eller energi. Utlysning sker varje höst. Sista ansökningsdag för 2016 var 16 september. Nästa ansökningstillfälle kommer annonseras på WWFs hemsida senare under våren 2017. 

  

Honungsbi Foto: Ola Jennersten

Kriterier

Se kriterier för ansökan under respektive stiftelse nedan. Sista ansökningsdag är 16 september 2016.

Innovativ naturvård
Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne

Stiftelsen Florafonden
Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF

 

 

Läderbagge Foto: Jonas Hedin

Projekt som fått stöd 2010-2015

Världsnaturfonden WWF har bidragit med flera miljoner till naturvårdsprojekt i Sverige.

 

Läs om projekten från 2015/2016

Läs om projekten från 2014/2015

Läs om projekten från 2013/2014

Läs om projekten från 2012/2013

Läs om projekten från 2011/2012

Läs om projekten från 2010/2011

Snorkelled Foto: Anders Bouvin

Projekt i fokus

Exempel på projekt som fått stöd via Världsnaturfondens satsning på innovativ naturvård.

Blommor för bin

Naturens rättigheter

Snorkelled

Rädda sånglärkan

Förvaltning Höga Kusten 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-03

Innovativ naturvård

WWFs satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, myndigheter eller företag.

 

Tidigare stöd har bland annat gått till nyskapande älv- och fjällprojekt, floraväkteri- och våtmarksprojekt. Medlen kommer från WWFs Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2015

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008 

Kontakt

Har du frågor kring innovativ naturvård?

Sofi Alexanderson
Världsnaturfonden WWF
Tel. 08-624 7426, 073-652 9709
sofi.alexanderson@wwf.se