Foto: Peter Cairns / Wild Wonders of Europe / WWF

Svensk natur- och miljövård med innovativa lösningar! Här finns möjlighet till stöd från WWF!

Sånglärka Foto: Jörgen Lindberg

 

För att främja och bevarande den biologiska mångfalden samt minska det ekologiska fotavtrycket behöver vi alla hjälpas åt. Här anser Världsnaturfonden WWF att det behövs innovationer och nytänk för att kunna nå miljömålen. Varje år delar WWF ut medel till några innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt. Har du spännande idéer är du välkommen att söka!

 

Syftet med detta stöd från WWF är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkant och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån få stor betydelse för att främja den biologiska mångfalden och minska det ekologiska fotavtrycket i Sverige. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad och fältprojekt.  WWF har fyra olika fonder att söka stöd från. Dels en fond WWF kallar  för naturvårdsinnovationer, en skogsfond, en florafond och en fond som heter Väktarfonden och riktar sig främst till projekt inom det svenska kulturlandskapet.  Under rubriken Kriterier kan du läsa mer om de olika fonderna och vilken fond som passar din projektidé bäst och hur du ansöker.  Här kan du läsa om de senaste projekten som fått stöd. 
 

Foto: Mike Clark

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av  föreningar, organisationer, myndigheter eller företag. Projekten kan höra hemma inom vitt skilda områden inom natur- och miljövård och kan även ha koppling till   stadsutveckling, förvaltning, teknik, konsumtion, energi o.s.v.   Utlysning av projekten sker en gång per år på hösten. Sista ansökningsdag är 14 september 2016.

  

Honungsbi Foto: Ola Jennersten

Kriterier

Se kriterier för ansökan under respektive stiftelse nedan. Sista ansökningsdag är 14 september 2016.

Innovativ naturvård
Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne

Stiftelsen Florafonden
Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF

 

 

Snorkelled Foto: Anders Bouvin

Några projekt

Exempel på projekt som fått stöd via Världsnaturfondens satsning på innovativ naturvård.

Snorkelled

Rädda sånglärkan

Förvaltning Höga Kusten 

 

 

Senast uppdaterad 2016-08-19

Kort fakta

WWFs satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, myndigheter eller företag.

 

Tidigare stöd har bland annat gått till nyskapande älv- och fjällprojekt, floraväkteri- och våtmarksprojekt. Medlen kommer från WWFs Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2015

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008 

Kontakt

Har du frågor kring innovativ naturvård?

Sofi Alexanderson
Världsnaturfonden WWF
Tel. 08-624 7426, 073-652 9709
sofi.alexanderson@wwf.se