Det här gör WWF för klimatet

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser.

 

Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag som vill bidra till en hållbar framtid är centralt. Här presenteras ett axplock av WWFs många projekt. 

 

 

WWF samarbetar med företag och samhälle

Alla goda krafter inom samhälle och näringsliv är viktiga och behövs för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför samarbetar WWF med många av samhällets aktörer och intressenter för att identifiera och utveckla lösningar.  

 

Hållbara städer med Earth Hour City Challenge

Över häften av världens befolkning bor i städer och den urbana livsstilen står för mer än 70% av världens utsläpp av CO2. Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen om en framtid inom ramen för en levande planet där människor i alla länder ges möjlighet att leva ett gott liv - och där planetens biologiska mångfald förvaltas på ett hållbart sätt. WWFs Earth Hour City Challenge (EHCC) utmanar städer världen över att agera inspirerande förebilder för hållbar utveckling.

Läs mer här. 

 

Climate Solvers - innovationsbolagen

WWF skapar partnerskap för att sprida klimatsmarta innovationer med stor potential att minska världens CO2-utsläpp. Vi arbetar även för att identifiera och uppmärksamma de hinder som finns för att skapa förutsättningar för utveckling och spridning av dessa viktiga teknologier.  Inspireras på www.climatesolver.org

 

Climate Savers - företagen som leder utvecklingen

WWFs Climate Savers program riktar sig till stora internationella företag som vill visa ledarskap i omställningen mot en klimatsäker och hållbar framtid. Inspireras på climatesavers.org  

 

 

WWFs initiativ för en hållbar utveckling i Kina

China+

Kinas vägval är avgörande för framtiden på vår planet. WWFs  globala initiativ China+ har som mål att göra Kinas internationella handel och kapitalflöden mer uthålliga och att minska landets ekologiska fotavtryck.

Läs mer om China+

 

Klimat- och energiprogrammet

WWF arbetar för en hållbar utveckling i Kina, bland annat genom att uppmuntra investeringar i förnybar energi.  

Läs mer

 

 

WWF påverkar politikerna i rätt riktning

Att påverka politiker och se till att de kommer fram till beslut som säkrar en hållbar framtid är viktigt för WWF. Vi ger regelbundet input till politiska processer både här i Sverige och internationellt.

Här kan du läsa våra senaste remissvar.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-04-11

 

WWF Earth Hour 2017
- tillsammans för klimatet

Earth Hour 2016 - Tillsammans för klimatet


Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30 lokal tid tar världen ställning för planeten under WWF Earth Hour – världens största miljömanifestation. Var med och uppmana makthavarna att ta krafttag för klimatet du också!

Allt om Earth Hour 2017

WWFs projekt i Arktis

Flera av Arktis arter drabbas redan idag av klimatförändringarna. WWF arbetar med samarbetspartners runt om i världen för att bevara Arktis biologiska mångfald. 

Läs mer

Projekt som hjälper klimat, människa och natur

Hållbara energilösningar i östra och södra Afrika

I östra och södra Afrika finns en unik artrikedom. Genom att ge alla tillgång till prisvärd, förnybar och hållbar energi, kan vi förvalta dessa naturresurser på ett hållbart sätt.

Läs mer

 

Ring of Fire
– förnybar energi på Sumatra

Indonesiens regering planerar i samråd med WWF att utveckla förnybar geotermisk energi på Sumatra. Projektet "Ring of fire" ska säkerställa att det görs på ett hållbart sätt, för djur, natur och människor. 

Läs mer

LiveWell - ät hållbart

Grönsaker.


Vår mat står för en stor del av  klimatpåverkan. WWF Sverige medverkar i ett projekt som ska inspirera till hållbara matbeslut. 

Läs mer om LiveWell