BILEN

Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

 

Därför är bilen betydelsefull

Inrikestransporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Inkluderar vi flyg och sjöfart så motsvarar det cirka 26 miljoner ton utsläpp (41,5 procent) varav personbilar står för 11 miljoner ton. Därför är det viktigt att vi åker mindre med bil och flyg, men också att vi övergår till elektriska fordon samt förnybara drivmedel för att minska klimatförändringarna.

 Så kan vi minimera transporternas klimatpåverkan

Runt 70 procent av de globala koldioxidutsläppen idag genereras i städerna. Där är också andra problem kopplade till bilism tydligast: trängsel, avgaser, buller, dålig luftkvalitet med mera. Samtidigt finns där goda möjligheter att vara först med att gå ned till nollutsläpp från varu- och persontransporter genom elektrifiering, effektiviseringar i transportsystemen, satsningar på fotgängare och cykelpendling samt en väl utbyggd kollektivtrafik för dessa korta och intensivt utnyttjade transportsträckor. Potentialen för en bättre miljö, både lokalt och globalt, både för natur och människors hälsa, är alltså stor om vi lyckas ställa om transporterna i och till städerna.

 

Många faktorer spelar in

För att minska det privata bilåkandet spelar en rad faktorer in. Till exempel biljettpriserna i kollektivtrafiken – Stockholm har idag en av världens dyraste enkelbiljetter – men även dess punktlighet, bekvämlighet och turtäthet samt möjligheter för människor att jobba hemifrån. Även satsningar på cykelvägar spelar in, men en granskning gjord av 2013 Sweco på uppdrag av föreningen Svensk Cykling (läs rapporten här) visade att endast två av Sveriges 25 största kommuner, Malmö och Linköping, fick godkänt för hur de satsar på cykling.

 

För dem som trots allt är beroende av bil, till exempel de som bor och arbetar utanför städerna, finns elbilar och bilar som körs på biodrivmedel som till exempel biogas. Bränslekostnad för en elbil är 1,50–2 kronor per mil, att jämföra med 6,50–12 kronor per mil för en diesel- eller bensinbil. Nu krävs tydliga politiska incitament och utbyggd infrastruktur så att elbilar på allvar kan slå igenom i Sverige, och bilar som drivs av fossil diesel och bensin på allvar fasas ut.

 

Åtgärderna räcker inte

Trafikverket konstaterar att Sveriges åtgärder för att minska utsläpp från transporter inte räcker till för att nå de klimatmål som riksdag och regering har enats om. Trenden går dock i rätt riktning med 15 procents lägre utsläpp från alla transporter inrikes och utrikes 2014 jämfört med år 2007, men det går inte tillräckligt snabbt. Vi bör flytta godstrafik från lastbilar till tåg, och vi behöver ett utbyggt och moderniserat järnvägsnät. Modernare, snabbare och bekvämare tåg kan också bidra till att minska flygresorna vilket är en viktig nyckel för att minska utsläppen. Samtidigt måste vi göra tekniska storsatsningar för att få tunga vägtransporter, sjöfart och flyg att ställa om till hållbara bränslen som är i linje med 100 procent förnybar energi på naturens villkor globalt. 

Sveriges politiker måste besluta och lagstifta om att steg för steg under 15 år ställa om Sverige till att driva all inhemsk transport på el och hållbara förnybara bränslen. Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg visar att detta är fullt möjligt genom satsningar på hållbar samhällsutveckling, energieffektivisering, fordonselektrifiering och övergång till förnybara bränslen. Det är oerhört viktigt att de förnybara bränslena produceras på ett hållbart sätt för att Sverige också ska kunna uppnå övriga miljömål som exempelvis Levande skogar.

Läs WWFs synpunkter på regeringens utredning och åtgärdsplan.

 


WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Ladda ner och läs rapporten

Samåkning en växande trend

Mattias Jägerskogs samåkningsprojekt Skjutsgruppen har växt till en folkrörelse. 

 

Billigt, trevligt och miljövänligt att åka ihop

 

Senast uppdaterad 2016-03-19

Med elcykel reser du miljövänligt
– utan att svettas 

Lisa Månsson elcyklar till jobbet. Foto: Elin Dunås

 

De blir allt vanligare på vägarna – de supersnabba cyklisterna som svischar förbi med sina eldrivna tvåhjulingar.

– Det känns som att man har superkrafter, säger Lisa Månsson, som varje dag cykelpendlar 3,5 mil tur och retur till jobbet, med gott miljösamvete.

 

Följ med Lisa på en tur med elcykeln

Bäst med att inte ha bil: ALLT!

- Om jag skulle berätta allt som är bra med att inte ha bil skulle du få sitta här i flera timmar. Jag säger bara ALLT!
Det svarar Mårten, snart 10 (i grön jacka), på frågan om vad han tycker om familjens bilfria år.

 

Häng med till bilfria familjen!

Res klimatsmart med Min Vardag


"Bättre utan bil"

Bilarna blir allt fler, i världen och i Sverige. Men det finns människor som går mot strömmen och hittar miljösmartare sätt att ta sig fram - och sparar både tid och pengar på det.
Min Vardag om det bilfria livet

 


"Vi skulle gärna tågluffa igen"

Vill du träffa många sorters människor, hamna på oväntade små stationer och vakna till alplandskap och solrosfält?  Prova en tågluff i sommar!
Min Vardag om semester på räls"Otroligt smidigt med bilpool"

Att dela bil med andra är en del i en växande trend där man samsas om prylar – i stället för att alla ska ha sin egen. Något både miljön och deltagarna tjänar på.

Min Vardag om bilpooler