BOSTADEN

40 procent av all energi som används i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Ansvariga politiker – ställ högre energikrav på nybyggen, gör byggnaderna till energiproducenter och se till att befintliga byggnader renoveras så att energin inte slösas bort.

 

 

Därför är bostaden betydelsefull

Bostäder och service använder mer energi och elektricitet än någon annan sektor i Sverige. Trots alla tekniska möjligheter att radikalt minska energianvändningen och till och med göra våra bostäder till energiproducenter, så ligger vi kvar på i princip samma energislöserinivå som på 1970-talet. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma besparingar.

 

Sveriges el kommer främst från vatten- och kärnkraft. Vattenkraften måste miljöanpassas för att leva upp till moderna miljökrav, uppdateras tekniskt för att ge högre avkastning men bör inte byggas ut. Kärnkraften kommer med höga kostnader och många problem såsom avfallshantering och risk för olyckor. WWF föreslår istället satsningar på sol- och vindkraft, där investeringar kan ske snabbt, i kombination med utbredd småskalig energiproduktion och ett mer flexibelt elnät med goda lagringsmöjligheter. Även bergvärme, solvärme, biopellets och miljömärkt fjärrvärme är bra alternativ för våra bostäder. Men bäst av alla är en minskad användning av energi. Elanvändningen i bostäder är så stor att den är högre än all elproduktion från kärnkraft i Sverige, helt i onödan. 
 

 

Så kan vi minimera bostadens klimatpåverkan

Redan för 40 år sedan utvecklades tekniker för att bygga energisnåla hus, så kallade passivhus. Idag finns teknik som gör att vi ibland bygger plushus - som faktiskt genererar mer energi än de använder! Den tekniken bör användas vid alla nybyggen, och befintliga hus bör renoveras och uppgraderas med sikte på att bli plushus.

 

Eftersom allt fler människor bosätter sig i städer är det där de största besparingarna kan göras. Fastighetsägare och byggbolag kan både spara pengar och bidra till hållbar energiförsörjning genom att bygga välisolerade, energisnåla plushus med solceller på taken. Detta är beprövade och säkra tekniker sedan decennier tillbaka som även banker, försäkrings- och fondbolag måste underlätta. Detta genom nya affärsmodeller där de tillför kapital, så att nödvändiga investeringar blir av och samtidigt ger tillbaka en säker och miljömässigt hållbar avkastning.

 

Enskilda personer kan bidra genom att exempelvis isolera huset, byta till modernare fönster, sänka inomhustemperaturen något, byta till nya energisnåla vitvaror och själv bli en elproducent som får betalt för elen när fakturan från elbolaget kommer. En annan bra sak att göra, om valmöjligheten finns, är att byta till ett elbolag som erbjuder miljömärkt el från förnybara källor.

 

Det största ansvaret för energifrågan vilar dock hos politikerna. Regeringen behöver ställa mycket högre krav på nybyggen och renoveringar, förenkla för alla att sluta slösa energi och ställa om till hållbar och förnybar energi i hemmen. Regeringen måste låta kommuner gå före i att ställa ännu högre miljökrav så att de kan minska sina kostnader och utsläpp samt driva fram lokala och globala innovationer på marknaden.

Det måste bli lätt och lönsamt för privatpersoner att isolera sina hem, producera egen el, att ha solceller på taket eller andelar i vind- och solkraftverk. Regeringen måste hjälpa individer med kapital till dessa säkra investeringar med god avkastning så att de verkligen tas, till exempel genom enkla regler för investeringar i mikroproducerad el, en grön investeringsfond och att stimulera gröna obligationer. Avkastningen för investeringar i mikroproducerad el är idag bra mycket bättre än avkastningen på ett sparkonto, men blir det inte enkelt så kommer det inte heller att bli folkligt.  


Goda exempel från andra länder:

Danmark har nytt världsrekord i vindkraft. Under 2015 kom 42 procent av all den el som landet producerade från vindkraftverken. Danmark stramar även åt byggstandarden eftersom de har förstått att det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att fortsätta slösa energi i denna sektor.

 

I Frankrike krävs grönt eller solpaneler på varje nytt tak. 2015 infördes en lagstiftning i Frankrike som kräver solpaneler eller gröna tak för alla kommersiella nybyggnationer. Argumenten är helt enkelt att vi ej längre får slösa bort redan bebyggd yta till att inte göra någon nytta för miljön och samhället. Trycket på naturen utanför våra bebyggda ytor är redan stort.

Texas och Dubai har nya världsrekord i solpris. Solpriserna kommer gå ner i år igen likt de har sjunkit till att bli 250 gånger billigare under en 38-årings livstid idag. Under 2015 skrevs först ett 25-årigt avtal på 100MW osubventionerad solkraft för 51 öre per kWh i Dubai. Strax därpå i Austin, Texas skrevs ett 25-årigt avtal på 300 MW osubventionerad solkraft för 33 öre per kWh. Samtidigt tvingas Storbritannien ta in kinesiska investerare och införa ett garantipris på 112 öre per kWh under 35 års tid för att eventuellt kunna bygga ett nytt, modernt kärnkraftverk.

Senast uppdaterad 2016-03-19

Familjen som ändrar vanor:
”Måste vara enkelt”

Carl-Johan Löfgren och Jennie Löfgren med barnen Filippa, 9, Ludwig, 7, Meja, 15. Foto: Elin Dunås

Världsnaturfonden WWF besökte en nästan helt vanlig familj som strävar efter att minska sin klimatpåverkan – utan att tumma på livskvaliteten.

Många enkla åtgärder gör skillnad

Renoverade miljonprogram-
hus är framtidshus

Visste du att hus kan vara smarta? Västerås kommun har tagit fasta på det och renoverat lägenheter i ett miljonprogramsområde med smarta lösningar för hållbart boende.

Lär dig mer om satsningen

Grönskande tak och klimatcoacher i Malmö

 

Malmö blev Årets Klimatstad 2011. Staden håller fortsatt hållbarhetsfanan högt - bland annat genom att satsa på gröna tak och klimatcoacher.

Häng med till området Rosengård

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.
Min vardag: Viktigt välja förnybar el

Ola producerar sin egen förnybara el till lägre kostnader

Ola Jennersten är tigerexpert och ansvarig för flera av WWFs internationella naturvårdsprojekt. Han producerar sin egen energi hemma – eldar med ved, har solvärme för vatten från maj till september och solpaneler för el.

Men vägen dit var lång och snårig

WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ladda ner och läs rapporten