WWF-Canon / John MacKINNON

WWF – världens naturvårdsorganisation firar 50 år 2011

Läs om WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen under 50 år


A reed bed used to treat waste waterWuhan City. China© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

 

Hållbara städer i Kina

Begreppet Hållbara städer växer och i Kina finns två pilotstäder, Baoding och Shanghai, som är framgångsrika exempel på hur man kan bygga energisnålt och med låga koldioxidutsläpp.

 

På Expo 2010 i Shanghai lyftes projektet fram och år 2012 räknar WWF med att ett nätverk av Hållbara städer kommer att omfatta minst 20 städer i Kina och uppvisa mätbara minskningar av koldioxidutsläppen.

 

Under det senaste decenniet har Kina utvecklats till en betydande ekonomisk handelspartner till Afrika, med handel och investeringar som vuxit från 50 miljoner dollar 2001 till en miljard under 2009.


Det är Kinas behov av naturresurser inom miljömässigt känsliga sektorer som gruvdrift, olje- och gasutvinning samt behov av timmer, som ligger bakom denna utveckling. Infrastruktur med bland annat omfattande vägbyggen sker i ekologiskt betydelsefulla områden som till exempel Östafrikas kustområden och i Kongo.


För att ta sitt miljöansvar har Kina utvecklat bland annat finansiella riktlinjer inom en rad sektorer, exempelvis för skogsbruk – och kinesiska företag som är verksamma utomlands måste följa dessa. WWF har en central roll i att påverka Kinas regering och företag för att utveckla och genomföra dessa.

 

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte
att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och
att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.

 

WWFs arbete i Sverige är organiserat i tre program: Klimat, Sveriges natur och Östersjön samt Internationell naturvård. Ett av WWFs fokusområden är skyddet av Borneo.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd. 

 

Naturvårdssegrar i Sverige

 

WWFs första projekt i Sverige 1971: Rädda fjällräven

Slut på orenat avloppsvatten från kryssningsfartyg. WWF seger i Östersjön

Projekt glada i Sverige. En stor framgång! 

Den internationella miljöcertifieringen av vildfångad fisk har ökat i en rasande takt de senaste tio åren
 

Läs mer om WWFs projekt här

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-02-11

WWF 50 år  2011

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välståndsmyntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2015

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008