WWF-Canon / John MacKINNON

WWF – världens naturvårdsorganisation firar 50 år 2011

Läs om WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen under 50 år


 green turtle © WWF

 

Bifångst - Stoppa förstörelsen av hundratusentals marina varelser och deras livsmiljöer

WWF arbetar  för att eliminera oönskad bifångst och försöka stoppa destruktiva fiskemetoder där miljontals fiskar och andra havsdjur fångas av misstag och sedan kastas åter i havet döda, döende eller skadade. De årliga förlusterna orsakade av bifångster är massiv – att mer än 250 000 sköldpaddor och 300 000 valar och delfiner dödas varje år är enbart en del av förlusterna.


• Genom en stor förändring av fisket efter tonfisk i östra Stilla havet, har mer än 600 fiskebåtar börjat använda cirkelformade krokar för att undvika oavsiktlig fångst och tusentals döda havssköldpaddor varje år.


• Vid ett toppmöte mellan statscheferna i Koralloraltriangelns länder – Indonesien, Malaysia, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Salomonöarna och Östtimor – under 2009 åtog sig Filippinernas president att ställa om hela den nationella tonfiskeflottan till att använda cirkelkrokar.


• I den återkommande tävlingen ”Smart Gear”, arrangerad av WWF, tävlar fiskare om att utforma fiskeredskap som eliminerar bifångster och är mindre destruktiva: En ny utformning av fiskenätet - Eliminator – gör det möjligt för ung torsk att komma ur nätet när det är kolja som ska fångas.


Konsumenter som köper MSC-certifierade fiskprodukter kan vara förvissade om att det finns standarder för att utvärdera mängden bifångst och att det kontinuerligt görs stora ansträngningar för att minska de bifångster fisket orsakar.


Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år   

Läs mer om WWFs projekt här

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-02-22

WWF 50 år 2011

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2015

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008