WWFs arbete för blommande vägkanter 

 

Rödfibbla © Germund Sellgren

 

 

En blomrik vägkant förgyller cykelturen och är för många en romantisk bild av landsbygden. Faktum är att just vägkanterna idag är Sveriges största ängsmark eftersom den blomrika ängen numera är en sällsynthet.


År 1990 startade ett särskilt forskningsprogram – Projekt Vägkantväxters ekologi och skötsel – Världsnaturfonden WWF i samarbete med Vägverket och SLU.

 
Projektet resulterade i en rapport och en instruktionsbroschyr ”Program för skötsel av vägkanter” från dåvarande Vägverket som fick stor användning på många håll i Sverige vid skötseln av artrika vägkanter.


En stor inventering "Artrika vägkanter" har senare identifierat många av de viktigaste och artrika vägavsnitten och inom nuvarande Trafikverket är vägkantsfloran aktuellare än någonsin.


På Trafikverkets hemsida hittar man en lång rad broschyrer och skrifter som beskriver både vilka vägar som är mest intressanta, vilka växter man hittar längs vägar – och inte minst hur man sköter Sveriges största ängsmark. 

Senast uppdaterad 2013-05-24

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2015

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008