Ekologiska fotavtryck – En grillkväll!Grillkvällens fotavtryck - Vad kan Du göra för att minska dina avtryck?

De flesta av oss har ingen aning om att vi så gott som dagligen äter produkter som innehåller palmolja. Om vi grillar en köttbit så vet vi inte heller särskilt mycket om vad kon, grisen eller kycklingen ätit. Och grillkolen var kommer den ifrån? En f.d. regnskog kanske? Tryck på produkter och mat på bilden ovan för att få några kopplingar mellan vardagskonsumtion och de avtryck den gör i andra delar av världen.

Här nedan finns mer information om hur Du gör din grillkväll mer klimatsmart! 

 

Vilken sorts grill skall man använda?

Använd en vanlig grill - gasolgrillar ger mer utsläpp av koldioxid när gasolen förbränns vilket bidrar till växthuseffekten. Engångsgrillar bör undvikas i största möjligaste mån eftersom de är tillverkade av aluminium och har ett tändningspapper impregnerat med paraffin. Aluminiumtillverkningen använder mycket energi och ger stora utsläpp av bland annat koldioxid och när paraffinet brinner avges också koldioxid.


Tändvätska?

Tändvätska innehåller nästan bara paraffin vilket bidrar till växthuseffekten vid förbränningen, men det är också giftigt om det kommer ut i naturen. Det är bättre att tända grillen med en eltändare, tändpapper med stearin istället för paraffin, eller tändvätska gjord på etanol.

Grillkol och utemöbler skall vara FSC-märkta

Alla träprodukter, från grillkolet som brinner i grillen till utemöblerna Du sitter på, skall helst vara FSC-märkta. FSC-märkningen innebär att varorna kommer från skogar som sköts på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende internationell organisation för certfiering av skogsprodukter. Idag är allt mer skogsmark och allt fler produkter i Sverige och i världen certifierade enligt FSC.

Läs mer om FSC!


Grillkolet bör också vara SIS-märkt vilket innebär att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat. På förpackningen står också var kolet är tillverkat – välj gärna närproducerat!

 

Återanvänd grillkolet! När du grillat klart sätt på ett lock på grillen och kväv elden så kan man använda grillkolet igen om det inte brunnit ner helt.


Vad lägger man på sin grill då?

Jo, kravmärkta, närodlade grönsaker med lite salt på!

Värdefulla naturområden runt om i världen omvandlas till odlingar för sojabönan som ingår i kraftfodret som ges till kor, grisar och höns samt i produkter för mänsklig konsumtion. Sverige importerar både kraftfoder, andra sojaprodukter och kött vilket också bidrar till fler transporter över världen. Så för att rädda naturområden och minska transporterna över världen så är kravmärkta, närodlade grönsaker det bästa alternativet.

Om man absolut vill ha kött så välj gärna en bit svenskt naturbeteskött. Naturbetesköttet kommer från kor som går ute hela betessäsongen och lever ett naturligt liv. Kött från betande djur är rikare på E-vitamin och andra antioxidanter och det har också en bättre sammansättning av fettsyror, bland annat Omega-3 syror, än köttet från djur som fötts upp på kraftfoder.

 I naturbetesmarker finns en unik artrikedom i form av växter, fåglar och insekter i och med betesdjurens hävd, gång och spillning.

Läs mer om naturbetesköttet!
 

Om man hellre vill ha fisk så är det fritt fram för all vildfångad eller odlad fisk som är miljömärkt med symbolerna KRAV eller MSC (Marine Stewardship Council). Dessa symboler garanterar att fisket skett på ett uthålligt sätt som bevarar mångfalden och främjar en ekologisk produktion. Däremot bör man helt undvika torsk, rödspätta, tropiska räkor med flera arter.

Läs mer i vår fiskguide!


Grillolja

Av oljepalmens frukter utvinner man palmolja som används som matolja och därmed i en mängd produkter som vi använder dagligen. Ofta står det bara "vegetabiliskt fett" på innehållsförteckningen på produkterna, så det kan vara svårt att veta om det är palmolja som ingår eller ej.

Odling av oljepalmer ökar nu stort i Sydostasien vilket resulterar i att stora områden tropisk regnskog skövlas för att göra plats för odlingarna. Medan WWF arbetar med att få fram mer hållbara, långsiktiga odlingsalternativ för oljepalmen så kan man genom att efterfråga miljömärkta varor påverka sin butik att bli mer miljömedveten och gör gärna din grillolja själv baserad på  svensk, kravmärkt rapsolja!

Så...inget klimatspill från din grill! 

 

Senast uppdaterad 2013-09-18