Zebra © WWF-Canon / Martin Harvey

Afrika

 

Afrika – mänsklighetens vagga – utgör hemvist för några av jordens mest unika och fascinerande djurarter. Vår närmaste släkting, dvärgschimpansen; den sällsynta spetsnoshörningen; Kalahari-öknens spejare, surikaten; Madagaskars långsvansade lemurer och de dimhöljda Virungabergens bergsgorillor är alla välkända ansikten i det myller av livsformer som kännetecknar denna väldiga kontinent.

Afrika har fortfarande vidsträckta vildmarksområden med stor biologisk mångfald som klarat sig undan omfattande mänsklig exploatering. Kongobäckenet, världens näst största regnskogsområde efter Amazonas, breder ut sig över Centralafrika. Hoten mot Afrikas storslagna natur växer dock oroväckande snabbt i takt med befolkningsökning, fattigdom och kommersiella intressen. Kommande generationers framtid äventyras när livsnödvändiga naturresurser sinar.

 

Några allvarliga hot mot Afrikas natur och människor:

  • Regnskogsskövling. Vinstmaximerade skogsbolag skövlar regnskogarna i en rasande takt. Madagaskars regnskogar krymper med 4,7 % varje år. Det innebär att skogarna där kommer vara nästan helt borta inom 25 år. Viktiga läkeväxter och kunskaper går förlorade och djuren försvinner i takt med livsmiljöerna. Fattiga människor berövas rätten till egen mark. Västafrikas skogar med dvärgflodhästar och andra unika djurarter är extra hårt utsatta.

 

  • Bushmeatjakt. Flera miljoner ton bushmeat – kött från vilda djur – jagas varje år från Afrikas skogar. Många djurarter, däribland våra människoapor, riskerar att utrotas inom en relativt snar framtid och kommande generationer att förlora en livsviktig protein- och inkomstkälla. Den illegala jakten på elefanter och noshörningar har ökat kraftigt de senaste åren på grund av efterfrågan på elfenben och noshörningshorn.

 

  • Utfiskning. Längs Afrikas kuster utarmas fiskbestånden allt snabbare när europeiska fiskeflottor dammsuger haven på fisk. Också denna form av naturresurs-exploatering medför allvarliga konsekvenser för lokala befolkningars dagliga livsföring.

    WWF bedriver ett hängivet naturvårdsarbete på de mest avlägsna av platser i Afrika. Framtiden för naturen och människorna måste tryggas. För att försöka nå långsiktigt hållbara lösningar har WWF ett nära samarbete med flera viktiga aktörer; alltifrån miljörörelser och lokalbefolkningar på gräsrotsnivå till företag, statliga myndigheter och regeringsföreträdare ute på den politiska arenan.

    Läs mer om Världsnaturfonden WWF Sveriges naturvårdsarbete i Afrika

 

Senast uppdaterad 2014-03-11

Mer om Afrika

Gå in och titta på vår Afrikakarta och läs mer om gorillor och schimpanser.

 

Läs mer om WWFs arbete i Afrika på vår internationella hemsida www.panda.org

Foto Joakim Odelberg

Ibisstork i Selous viltreservat. Selous viltreservat är ett av Afrikas stösta och viltrikaste. Mer om Selous och WWFs arbete i området