Malalatiana Rakotoarivelo, Explore Volunteer coordinator.Madagaskar foto WWF Martina Lippuner

Volontär i världen

Efterfrågan på information om volontärarbete ökar. Vi kan på denna sida

bl a erbjuda information om WWFs volontärprojekt, projekt i Grekland för att rädda havssköldpaddor (se länk till höger). Organisationen Green volunteers, som inte har någon koppling till WWF, presenterar en katalog med ett stort antal internationella volontärprojekt kopplat till djur, natur och miljö (se vidare länk till deras hemsida, där det finns exempel på några projekt). För mer information hänvisar Green volunteers till en katalog som går att köpa från dem. Observera att kontakt med Green volunteers sker direkt med dem och inte genom WWF.

  

WWF-volontär

På WWFs hemsida:  WWF Youth Volunteer Programme

finns information om WWFs internationella volontärprojekt
 

Tidigare WWF-volontärprojekt i Sverige

Foto: Torbjörn Hegedüs

WWF-volontärer på väg över Tjulträsk för att besöka ett sameviste.

 

Sommaren 2001 genomförde WWF ett lyckat volontärprojekt i Ammarnäsfjällen. WWFs volontärers bidrag i detta projekt var att hävda en fin äng med rik flora.

 

 Volontärveckan i Vindelfjällen bjöd på en fantastisk chans att uppleva   en unik fjällmiljö samtidigt som deltagarna bidrog med ett viktigt naturvårdsarbete! Bilden på denna sida är från båtutflykt med WWFs volontärgrupp i Tjulträsk i Ammarnäs. Just nu har WWF i Sverige inga volontärprojekt.

Senast uppdaterad 2013-11-21

Läs mer

Volontärarbete utomlands

Green volunteers erbjuder projekt från hela världen.
På deras hemsida finns några smakprov på ett urval av de volontärprojekt som de förmedlar. Den som vill ha ett större utbud kan köpa deras katalog. www.greenvol.com

 

Havsköldpaddor

Havssköldpaddorna i Grekland är hotade. När honorna går upp och lägger ägg på stranden behöver äggen skyddas. Turism och annan verksamhet hotar äggläggningsplatserna. I det här projektet arbetar man både med skydd och information.  www.archelon.gr

 

Fältbiologerna

Fältbiologerna i Sverige har aktiviteter bl a skogsinventeringsresor.  www.faltbiologerna.se

 

WWF-volontär i världen!

WWFs internationella hemsida har volontär-vägledning med länkar till WWF kontor som bedriver någon form av volontär-arbete. Kontakta de lokala WWF kontoren direkt enligt anvisningar på respektive hemsida.

www.panda.org