Brent Stirton Getty Images WWF-UK

Skogscertifiering

 

© WWF-Canon / N.C. TURNER

 

WWF anser att frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen och skyddandet av skogens djur och växter. WWF och andra miljö-organisationer stödjer idag endast skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) i Sverige och internationellt. FSC utgår från samarbete mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen, som strävar mot samma mål - ansvarsfullt brukande av världens skogar. 

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-29

 WWF och Skog