WWF arbetar över hela världen

 

Navigera runt på kartan ovan och titta på vilka projekt i världen som svenska Världsnaturfonden WWF arbetar aktivt med just nu. De röda områdena är länder där projekt finns som Världsnaturfonden WWF stöder aktivt. Klicka på respektive nål för att komma till projektets egen sida.

 

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden delar Världsnaturfonden WWF även ut 1,4 miljoner kronor till olika naturvårdsprojekt i landet. Det handlar om allt från stöd till Projekt rädda sånglärkan till hur man kan undervisa om klimat och insektsdofters betydelse för skoglig naturvård.

 Innovativ naturvård


 
Observera att detta endast är några exempel på alla de projekt som WWF bedriver runt om i världen. För mer information om övriga internationella projekt, besök WWFs internationella hemsida
 

Senast uppdaterad 2014-08-13