Feberträd (Eucalyptus)

 

Eukalyptusträdet (Eucalyptus globulus)
kommer usrsprungligen från Australien där det kan bli över 100 meter högt. I Europa, dit det importerades på 1800-talet , kan ett planterat träd bli 30-40 meter högt. Det planterades ut för att torrlägga våtmarker och göra dem odlingsbara.


Naturligt utbredningsområde

Sydöstra Australien, Tasmanien


Användningsområde

Eukalyptusolja används medicinskt invärtes eller som inhalation vid akut eller kronisk luftrörskatarr (bronkit), hosta, influensa och andra luftvägsinfektioner, men även mot inflammationer i näsa, mun och svalg samt utvärtes i liniment och salvor.

Vid homeopatiska sjukhuset i Stuttgart används eukalyptus med framgång mot tuberkulos, problem i njurar och urinvägar samt mot njurbäckenkatarrer.

 

Senast uppdaterad 2014-03-19