Idegran

 

Idegran (Taxus brevifolia)
På 1960-talet påbörjades en undersökning av olika växtextrakts effekter på cancerceller odlade i provrör. Mängder av växter undersöktes och däribland den amerikanska arten lärkidegran, Taxus brevifolia. Den visade sig ha effekt mot bland annat bröst- och äggstockscancer. År 1993 registrerades den som ett nytt läkemedel, taxol, i Sverige.

Idegranar växer långsamt och risk finns att idegranen utrotas för att tillfredsställa den amerikanska marknaden. Nu pågår arbetet med att utveckla en metod att framställa läkemedlet syntetiskt på ett billigare sätt.

 

Naturligt utbredningsområde

Västra Nordamerika


Användningsområde

Läkemedel mot bland annat bröst- och äggstockscancer. Innehåller substansen taxol som används för att behandla flera olika sorters cancer.
 

Senast uppdaterad 2014-03-19