Kinaträd

 

Foto: Kinaträd, Cinchona officinalis
Foto: Kinaträd, Cinchona officinalis
Kinaträd (Cinchona officinalis)
Namnet kinaträd kommer från det indianska namnet på barken quinquina eller chinchina. På 1800-talet upptäcktes att bark från kinaträdet var effektiv mot växelfeber, eller malaria som vi säger idag. Indianerna använde medlet långt före européerna. Kinin utvinns ur barken. Malariaparasiten har med tiden utvecklat motståndskraft mot bland annat kininmedicinering.


Naturligt utbredningsområde

Andernas bergsskogar i Peru och Sydamerika

Användningsområde

Kinin mot malaria. 

Senast uppdaterad 2014-03-19