Jams

 

Jams (Dioscorea sp) är en slingerväxt med ätliga och C-vitaminrika rotknölar. Den tillhör jamsväxterna (Dioscoreaceae) och finns vilda i all världens tropiker.

Liksom många andra slingerväxter lindar sig jamsskotten alltid runt sitt stöd, medsols eller motsols beroende på vilken art det är frågan om, och kan inte förmås att ändra riktning.

De långa rankorna vissnar ner efter säsongen och har då lagrat näring i väldiga rotknölar som kan väga upp till 50 kr. Vildjams har giftiga alkaloider i knölarna och måste därför kokas innan man kan äta dem.


Naturligt utbredningsområde

Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika

Användningsområde

Kortison och diosgenin utvinns från vildjams och används mot inflammationer och som huvudbeståndsdel i p-piller.

 

Senast uppdaterad 2014-03-19