Klicka här för att läsa mailet i din webbläsare
NYHETSBREV

nov 2010


Välkommen till en hemsida om lärande för hållbar utveckling

Hemsidan riktar sig främst till utbildare inom högre utbildning som vill veta mer om utbildning  för hållbar utveckling, UHU (Education for sustainable development, ESD på engelska) och hur man kan integrera frågeställningar kring hållbar utveckling i undervisningen. Detta är ett forum och stöd för erfarenhetsutbyte!

Vi (se redaktionellt råd nedan) vill gärna ha in erfarenheter och önskemål som kan bidra till att utveckla sidans innehåll.

För närvarande är det WWF som ansvarar för sidan, men avsikten är att den så småningom ska få en egen webbplats där flera universitet och högskolor
under delat ansvar sköter den långsiktigt.

 
Här kommer du till portalsidan www.esdsverige.se 


Har yrkeslivet gått i baklås?

 

Ni som bor nära Stockholm har möjligheten att vara med på WWFs samling av modellskolor på hållbar väg 2 december.

 

Här finns mer info>>Solarna finns där..... 

WWF har inom Lärhut-nätverket genomfört en inventering av hur utbildning för hållbar utveckling genomsyrar lärarprogrammet på olika svenska lärosäten.

Vi hoppas att sammanställningen inspirerar och utmanar lärarutbildningar  att samla fler 'solar'!

Nu är den uppdaterad på nytt och den senaste versionen finns här>> Fängslande läsning....

- Gamla nyhetsbrev som nya. Har du missat tidigare nyheter?!

  Alla tidigare nyhetsbrev finns nu längst ned på sidan aktuellt>>

- 17-19 maj, 2011 samlas åtta av världens bästa forskare inom utbildning

  för hållbar utveckling i Uppsala. Vill du lyssna på dem gratis?

  Mer info här>>

- Titta på WEEC6 konferensposter. 3 december

  behöver abstracts skickas in om vill presentera din forskning.

  Vi hoppas på ett stort svenskt deltagande i världskonferensen>>

--

 


Redaktionell råd

Forskarnätverket Forskning utbildning och hållbarutveckling,

Johan Öhman, Örebro universitet, johan.ohman@oru.se  


Hållbar utveckling i högre utbildning, HU2

Ulf P Andersson, GMV, Göteborg universitet, ulf.andersson@gu.se  


Vetenskap för hållbar utveckling, VHU,

Ebba Lisberg-Jensen, Malmö högskola, ebba.lisberg.jensen@mah.se  

 
Lärarutbildare för hållbar utveckling, Lärhut, 

Iann Lundegård, Stockholms universitet, iann.lundegard@umn.su.se


WWF Per Sund, per.sund@wwf.se  

Hit kan du vända dig med frågor och bidrag till hemsidan

 


Ny bok om ESD utgiven av UNESCO:

Tommorow Today

Här finns boken>>

.........................................

Nordiskt Forskar Symposium om Undervisning i Naturvetenskap

Mer info om konferensen i Linköping i juni>>


Har du bra tips lämpliga för UHU i högre utbildning?!

 

eller 

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din e-brevlåda?

Prenumerera på nyhetsbreven gratis! 

 Använd webformuläret! >>


Förändring under hösten?

 

Är du intresserad av sköta hemsidan? ESDsverige.se behöver en ny huvudman!

 

Har du möjlighet att sköta driften så använd web formuläret så kan vi diskutera hur nästa fas av hemsidans utveckling kan se ut. Vi är öppna för olika slags lösningar och initiativ.