Selous

Så arbetar WWF för att rädda Selous

Arbetet mot tjuvjakt i Selous går allt bättre tack vare en massiv satsning från WWF och Tanzanias regering. Utbildning av lokala parkvakter, användning av drönare och samarbete med bybor som lever runt reservatet är ett vinnande koncept. Nu är storskalig industriell exploatering den mest överhängande faran. Läs om vad WWF gör för att rädda Afrikas sista vildmark – Selous. En global namninsamling pågår för att skydda viltreservatet och WWF kräver krafttag från beslutsfattare både i Tanzania och i världen mot tjuvjakten. Skriv under namninsamlingen här.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA


Med en tjuvjakt som år efter år dödade minst  8000 elefanter var läget akut i Selous. En dag när WWFs Afrikaexpert Allan Carlson följde med en grupp parkvakter djupt inne i det skyddade området, fick han med egna ögon bevittna hur vilda djur sköts ned vid en ravin. Tragiskt nog kunde de inte ingripa, då de saknade rätt utrustning.

– Då kom jag på det här med drönare. Med drönare skulle man kunna ta bilder på distans och säkra bevis, utan att riskera livet. Jag berättade det för parkvakterna som blev enormt entusiastiska, minns Allan Carlson.

Sagt och gjort, med pengar från svenska givare har man kunnat köpa in 14 drönare som nu används i Selous. Vid var femte flygning har de små flygmaskinerna filmat personer som sysslat med olagligheter inne i reservatet.

Förutom att säkra bevis och fungera avskräckande för tjuvjägare gör drönarna också att parkvakterna känner sig tryggare i sitt arbete. En viktig vinst.

 

 

"Det fantastiska är att myndigheternas och WWFs kraftsamling för att rädda Selous redan börjat betala sig. Sista kvartalet 2016 dödades inte en enda elefant av tjuvjägare i de tre förvaltningsdistrikten i söder"

 

 

Bättre utrustning

Genom stöd från WWFs givare i Sverige har de som jobbar med att skydda elefanter, noshörningar och andra vilda djur fått bättre utrustning som uniformer, rejäla skor, fältmässiga tält, riktiga ryggsäckar och drivmedel till sina fordon. Pengar från WWF i Sverige har dessutom satsats på att bygga en patrullstation mitt inne i Selous.

Dessutom stödjer WWF speciella enheter som kartlägger och infiltrerar de kriminella nätverk som ligger bakom tjuvjakten.

WWF utbildar även bybor, så kallade ”village game scouts” som patrullerar tillsammans med de statligt anställda parkvakterna. Genom åren har hundratals utbildats till game scouts och 2017 görs en storsatsning då ytterligare 110 bybor utbildas. Idén är att byborna ska bli mer delaktiga i att skydda naturen. WWF utvecklar även byskogsbruk och utbildar de boende i ekologiskt jordbruk i buffertzonen till Selous.
 

Parkvakter med beslagtaget elfenben. Foto Allan Carlson

Parkvakter med beslagtaget elfenben. Foto: Allan Carlson

WWFs samarbete med lokalbefolkningen är omfattande. Foto Allan Carlson

WWFs samarbete med lokalbefolkningen är omfattande. Foto: Allan Carlson

Chilikakor som eldas för att skrämma elefanter från odlingar. Foto: Allan Carlson

Chilikakor som eldas för att skrämma elefanter från odlingar. Foto: Allan Carlson

Elefanthane. WWF stöder räkning och övervakning av elefanter. Foto: Allan Carlson

Elefanthane. WWF stöder räkning och övervakning av elefanter. Foto: Allan Carlson

Parkvakter och utvalda ur lokalbefolknbingen patrullerar tillsammans. Foto: Allan Carlson

Parkvakter och utvalda ur lokalbefolknbingen patrullerar tillsammans. Foto: Allan Carlson

 

Ekoturism

Ytterligare en väg att förbättra för lokalsamhället är att satsa på ekoturism. WWF utreder nu hur turismen i Selous kan växa på ett hållbart sätt.

– Det är väl känt att med ökad närvaro av turister, minskar tjuvjakten, samtidigt som det leder till fler arbetstillfällen och ett större incitament att bevara djurlivet. WWF undersöker nu hur man kan införa exklusiv ekoturism i Selous, framför allt söder om Rufijifloden, säger Allan Carlson.

Det fantastiska är att myndigheternas och WWFs kraftsamling för att rädda Selous redan börjat betala sig. Sista kvartalet 2016 dödades inte en enda elefant av tjuvjägare i de tre förvaltningsdistrikten i söder.

– Vi ser ett trendbrott i att tjuvjakten dämpats inne i Selous men samtidigt vet vi att storskalig industriell exploatering ligger som en mörk skugga över hela det unika naturvårdslandskapet. Idag finns det både gruv- och oljekoncessioner som täcker stora arealer inne i det skyddade området. Men som tur är så är bara några stycken aktiva idag. Och WWF arbetar på att få Världsarvskonventionen att lista gruv- och -oljeexploatering som hot mot världsarvet, avslutar Allan Carlson


Tillsammans kan vi rädda Selous.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA