#räddaselous Foto: Martin Harvey / WWF

Normal Text

Fakta om djur och natur i Selous

Arbetet mot tjuvjakt i Selous går allt bättre tack vare en massiv satsning från WWF och Tanzanias regering. Utbildning av lokala parkvakter, användning av drönare och samarbete med bybor som lever runt reservatet är ett vinnande koncept. Nu är storskalig industriell exploatering den mest överhängande faran mot områdets enastående mångfald av vilda djur.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA

Elefant. Foto: Martin Harvey / WWFEnastående mångfald

Selous är även Afrikas viktigaste reservat för den hotade afrikanska vildhunden. Troligen finns det runt 800 vildhundar i området, det är en stor del av världens högst 5 500 utrotningshotade vildhundar. Området har även ett av Afrikas största bestånd av Afrikansk buffel, flodhäst och lejon. Runt 5000 lejon lever i Selous ekosystem, Afrikas största population. Denna vildmark har även gott om giraffer (men bara norr om Rufijifloden), nilkrokodiler, sabelantilop, stor kudu, elandantilop, gnu, zebra, puku och Lichtensteins hartebeest.

 

Antalet elefanter har växlat genom åren och från 109 000 exemplar år 1980 till bara 30 000 enligt räkningarna 1989. Under 1980-talet var tjuvjakten mycket svår i området. Tack vare goda skyddsinsatser så ökade antalet elefanter under 1990-talet och 2000-talets början till 90 00 enligt en räkning 2006. Under de senaste åren har tjuvjakten på elefanter åter ökat med en större efterfrågan på elfenben från bland annat Thailand och Kina. Läget är nu mycket svårt även i Selous och det behövs ett ökat stöd för att stoppa tjuvjakten på elefanter. Den senaste räkningen av elefanter visar på ca 15 000 elefanter! Nu har kraftiga åtgärder satts in för att vända utvecklingen.

 

Det finns endast högst 50 spetsnoshörningar kvar i reservatet. De lever i tre isolerade grupper. På 1970-talet fanns fortfarande en mycket stor noshörningsstam och 1981 års räkningar gav runt 3000 spetsnoshörningar i Selousområdet. Med ökad efterfrågan på noshörningshorn främst från Vietnam och höga priser så hotas även Selous allt mindre noshörningsstam. Här är stödet till reservatsvakter  helt avgörande för att rädda kvar noshörningar i reservatet.

 

 

"Under de senaste åren har tjuvjakten på elefanter åter ökat med en större efterfrågan på elfenben från bland annat Thailand och Kina." 

 Selous är Afrikas största reservat 50 000 km2 och äldsta grundades 1896. Selous är ett UNESCO  världsarv.

 

 

Den skyddade vildmarken Selous är Afrikas viltrikaste Miomboskog

Selous domineras av savannskog, så kallad Miombo. Reservatet har den största mångfalden av arter och koncentrationer av större däggdjur än något annat Miomboområde. I området finns även akaciaklädda kullar, galleriskogar, sumpskogar och stora våtmarker.  Hela Selous ekosystem omfattar 74 000 kvadratkilometer inklusive Mikumi nationalpark och Kilombero reservatet. Stora delar av området avvattnas av Rufijifloden och dess bifloder.
 

Trefärgad praktstare i Mikumi. Foto Torbjörn Hegedüs / WWF

Vingar över Selous

Även fågellivet är rikt i Selous ekosystem, med flera unika arter i närområdet. Inte minst i Udzungwa bergen där rödvingad solfågel och Udzungwa(rapp)höna bara finns där. I Kilombero finns den endemiska vävarfågeln Kilomberovävare och troligen finns den även i Selous. I Kilombero som ligger väster om Selous finns två nyupptäckta fågelarter en som på engelska heter Kilombero cisticola och en art med namnet white tailed cisticola. Totalt har runt 450 fågelarter noterats i Selous ekosystem. Men flera arter finns att finna i området och till och med nya arter kan hittas.

 

 

 

Elefanterna var över 100 000 för 30 år sedan. Nu återstår 15 000. Foto: Torbjörn Hegedüs

Elefanterna var över 100 000 för 30 år sedan. Nu återstår 15 000. Foto: Torbjörn Hegedüs

Giraffer vid Rufijifloden. Foto: Martin Harvey / WWF

Giraffer vid Rufijifloden. Foto: Martin Harvey / WWF

Nationalparken Mikumi är en del av Selous. Foto: Torbjörn Hegedus

Nationalparken Mikumi är en del av Selous. Foto: Torbjörn Hegedus

Spetsnoshörningen i Selous är akut hotad, endast runt 50 finns kvar. Foto: Tony Heald / WWF

Spetsnoshörningen i Selous är akut hotad, endast runt 50 finns kvar. Foto: Tony Heald / WWF

 Troligen finns det runt 800 vildhundar i området, en stor del av världens population. Foto: Robert Pritchard / WWF

En stor del av världens population av vildhundar finns i områet, ca 800. Foto: Robert Pritchard / WWF

Selous lejonstam är Afrikas största. Foto: Florian Schulz / WWF / Vision of the wild

Selous lejonstam är Afrikas största. Foto: Florian Schulz / WWF / Vision of the wild

Nilkrokodiler i Selous. Foto: Martin Harvey / WWF

Nilkrokodiler i Selous. Foto: Martin Harvey / WWF

 


Tillsammans kan vi rädda Selous.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA