#räddaselous Foto: Martin Harvey / WWF

Så samarbetar WWF med lokalbefolkningen för att skydda Selous 

Lokalbefolkningen har en  central roll när det gäller att skydda världsarvet Selous, inte minst för att komma till rätta med tjuvjakten. Här är byskogsbruk, honung och chili viktiga ingredienser.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA

Trädprojekt för att återskapa skog och skapa inkomster. Mwamuva Ramadhani och Rehema Mohamaedi.God grannsämja

Vildmarken Selous närmaste grannar är småbönder som bor i byarna utefter reservatsgränsen. Tjuvjakten utgår oftast från byarna i buffertzonen, och utan bra grannar kommer vi aldrig att lyckas skydda den fantastiska rikedom som lever inne i reservatet

– Vi måste ha med oss människorna om vi ska komma till rätta med tjuvjakten. De är fattiga och då är det förstås lätt att falla för frestelsen om man blir erbjuden pengar för att döda en elefant eller noshörning, säger Allan Carlson, Världsnaturfonden WWFs Afrikaexpert.

En del i WWFs arbete för att skapa god grannsämja är att utveckla byskogsbruk i samarbete med lokalbefolkningen. Bybor utbildas i ekologiskt skogsbruk och får dessutom hjälp att välja mer effektiva grödor för bättre avkastning. Målet är att bekämpa fattigdomen som ofta driver människor till illegala handlingar. Vi jobbar framgångsrikt på detta sätt i ett flertal byar.

 

  

Trädprojekt för att återskapa skog och skapa inkomster.Fördelar från skogen ökar motivationen att skydda miljön

Illegal avverkning av timmer är ett annat stort problem i Selous. Det drabbar de vilda djuren som är beroende av träden för att få en god livsmiljö. I ett område vid södra gränsen till Selous där problemen var särskilt stora har WWF tillsammans med lokala myndigheter och andra organisationer stöttat invånarna i att ta fram en plan för hur skogen ska användas. Tidigare ägdes skogen av staten, men för några år sedan tog byn Sautimoja över ett 22 000 hektar stort område, ungefär lika stort som Stockholms kommun.

– Naturresurserna är en del av vårt liv. Den ser till att vi har bra luft, att vi får regn och har en god miljö i största allmänhet, säger Athumini Rasjidi, en av medlemmarna i Sautimojas miljökommitté.

Byn är nu formell ägare av skogen vilket betyder att den får behålla inkomsterna från försäljningen av timmer och andra råvaror – förutsatt att skogen sköts hållbart. När byborna får fördelar av skogen är de också mer motiverade att skydda miljön för kommande generationer, så det är ett lyckat upplägg..

 

 

"Med stor framgång använder man chili-inoljning av stängsel runt åkrar för att hålla elefanterna borta."

 

 

Chili med olja håller elefanter borta från odlingarInnovativa metoder för att minska konflikter

En svårighet när man lever nära vildmarken är konflikter mellan djur och människor. De kan ibland leda till illegal jakt i rent självförsvar. Flera byar i och runt Selous har med stöd från WWF börjat med innovativa metoder för att minska dessa konflikter. Med stor framgång använder man chili-inoljning av stängsel runt åkrar för att hålla elefanterna borta.

– Får man in chilin i lungorna får man svårt att andas en lång stund efter, så elefanterna aktar sig för att komma nära dessa stängsel, förklarar Allan Carlson.

En annan kreativ lösning är att stötta byborna att börja med biodling. Förutom att det ger inkomster för honungen, fungerar även bina som små vakter av bybornas grödor.

Dessutom används buffertodlingar med växter som elefanterna inte gillar, till exempel sesam och chili Alla metoderna har stor effekt och har drastiskt minskat mängden konflikter.

WWF satsar också mycket på att utbilda en sorts lokala parkvakter, ”Village game scouts”, som även avlönas av WWF. Läs mer om det i den här artikeln.

 

 

 

Chiliinoljade stängsel håller elefanter borta från odlingar

Chiliinoljade stängsel håller elefanter borta från odlingar.

Hantverksprojekt och turism växer snabbt i Tanzania

Hantverksprojekt och turism växer snabbt i Tanzania.

Många Tanzanier söker sig till städer. Behovet av råvaror ökar från områden som Selous

Många Tanzanier söker sig till städer. Behovet av råvaror ökar från områden som Selous.

Tanzanias turistindustri ger många jobb. Här vakt i Selous.

Tanzanias turistindustri ger många jobb. Här vakt i Selous.

 


Tillsammans kan vi rädda Selous.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA