Foto: Edward Parker / WWF

Goda resultat 2016 - skogar

 

Bättre skydd för Kenyas unika kustnära skogar

Foto: Brent Stirton / Getty Images Regional

 

Kenyas kustnära skogar är hårt trängda av olaglig avverkning, ohållbart utnyttjande, bebyggelse och olaglig försäljning av djur och timmer. Tack vare hjälp från WWF har lokalbefolkningen kunnat utveckla mer hållbar försörjning som inte förstör skogen. De kringboendes inflytande har dessutom stärkts när beslut fattats om hur kustområdenas naturresurser ska användas. Därmed har också djurarter och växter som bara finns i dessa områden fått starkare skydd.
 

Rysslands Amazonas har fått skydd

Foto: Hartmut Jungius / WWF

 

I östligaste Ryssland har över 11 600 kvadratkilometer enastående vacker skog skyddats som Bikin nationalpark. Området beskrivs ibland som ”Rysslands Amazonas” med hänvisning till det rika djurlivet runt Bikinfloden som flyter genom skogen. Här finns runt tio procent av världens återstående amurtigrar. Stödet från WWFs vänner har varit en avgörande hjälp för att skydda ryska tigrar.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-13

 

Fler goda resultat från 2016

Resultatsidan 2016