Foto: Simon Rawles / WWF

Goda resultat 2016 - människan och naturen

 

Ljusare framtid för barn med utbildning i hållbar utveckling

Foto: Hanna Nygren / WWF

 

Utbildning för hållbar utveckling – ESD – fördes in som en central del av den femåriga, nationella läroplanen i Madagaskar. Det är en stor seger som var möjlig tack vare WWFs enträgna arbete med pilotskolor på Madagaskar.


FNs tioåriga satsning på utbildning för hållbar utveckling avslutades 2014. Målet var bland annat att på en global nivå integrera hållbar utveckling i alla aspekter av utbildning. Det fortsatta arbetet kommer nu istället att fokusera på handlande utifrån den så kallade Global Action Programme (GAP) som ska genomföras globalt.


Vår stad 2030 är en ny, pedagogisk satsning inom WWFs globala arbete att minska det ekologiska fotavtrycket och skapa hållbara städer. Vår stad 2030 syftar till att ge eleverna kunskap och erfarenhet av att agera och vara delaktiga i hållbar utveckling. Här är problemlösning och elevernas dialog med olika aktörer centrala delar. Under 2016 har Karlstad, Sollentuna, Helsingborg och Lund arbetat med Vår stad 2030. Projektet har varit mycket uppskattat av alla parter. Att vara sedd av aktörer utanför skolan har visat sig vara betydelsefullt för ungdomarna.  

 

För rättvisare småskalig handel med trä

 

WWF har under året startat projektet Fair Wood Partnership. Det är ett spännande initiativ som syftar till att utveckla små byskogsbruk till ekonomiskt hållbara verksamheter. Det ska ske genom att WWF stödjer lokalt entreprenörskap och är med att skapa hållbara och rättvisa värdekedjor av virke till köpare och användare.


Med projektet räknar WWF kunna bidra till lösningar för flera utmaningar, såsom bristfälliga kunskaper om marknaden och bestämmelser, dålig skogsskötsel och arbetarsäkerhet, slösaktig bearbetning av trä samt ojämlik vinstdelning.


Under hösten möttes 66 deltagare som representerade organisationer och företag från 11 länder för att lära sig om hur de kan bidra till initiativet.

 

 

Arbete med människor är nyckeln

 

För att WWF ska kunna nå sina mål om en hållbar utveckling så räcker det inte att arbeta med enbart fokus på växter och djur, vi måste också arbeta tillsammans med de människor som bor i områdena där vi verkar. Därför är en viktig del av vårt arbete att också stödja lokala organisationer.  

Under året har ett intensivt arbete pågått med att föra ut budskapet om hur WWF arbetar för att stärka civilsamhället i mindre utvecklade länder. För detta har vi postat Facebookinlägg, tagit fram en webbplats med berättelser från fält, gjort en podcastserie i tre delar – Liv på planetens villkor – som handlar om hur befolkning på det ofattbart fattiga Madagaskar genom samarbete med WWF har fått möjlighet att förbättra sina egna liv. Dessutom har vi tryckt en traditionell broschyr som beskriver ett axplock av projekten och varför naturvård och arbete mot fattigdom måste gå hand i hand. Poddarna har blivit flitigt lyssnade på.

 

Lyssna på Liv på planetens villkor

 

Senast uppdaterad 2017-02-09

 

Fler goda resultat från 2016

Resultatsidan 2016