Orangutangens utbredning på Borneo 


På Borneo lever den utrotningshotade orangutangen, Pongo pygmaeus.

Idag finns cirka 45 000-50 000 individer kvar utspridda i ett antal isolerade populationer.

Det uppskattas att ca en tredjedel av Borneos orangutangpopulation dog i de kraftiga skogsbränderna 1997/98.

Läs mer om orangutanger!

Orangutangens ubredning på Borneo 1930, 2004, 2020. © WWF Tyskland

Senast uppdaterad 2015-04-20