Moderaternas rapport om förvaltningen av vilda djur – en möjlighet?

2012-06-29

Moderaterna har i veckan presenterat en rapport om förvaltningen av vilda djur. Världsnaturfonden WWF välkomnar de förslag som framförs om att en utredare tillsätts som ska ta ett helhetsgrepp på frågorna och utarbeta en ny plattform för förvaltningen av vilda djur. 

 

Rapporten pekar bland annat på den splittrade lagstiftningen och problemen som den medför. WWF har under många år pekat på att den otydliga lagstiftningen är en av orsakerna till många av de problem och den splittring som finns i rovdjursfrågorna. Rovdjurspolitiken måste vara långsiktig, förutsägbar och tydlig för att vinna förtroende och acceptans.

Det är mycket glädjande att de tankarna nu förs fram och WWF hoppas att Moderaterna med kraft kan verka för att en sådan utredare snarast tillsätts. Den oförutsägbara rovdjurspolitiken som förts de senaste femton åren har inte varit framgångsrik utan snarare skapat större motsättningar i samhället.

De idéer som Moderaterna framför är kanske en lösning på många av de problem som nu existerar i rovdjursfrågorna. Nödvändigt är att ta ett helhetsgrepp i frågan där bland annat samförvaltning av rovdjur och bytesdjur, skador orsakade av djur och hur förvaltningen skall kunna ordnas på ett tydligt och förutsägbart sätt, är viktiga för hela rovdjurspolitiken.

Den splittrade ålderstigna lagstiftningen måste snarast ersättas av en ny och modern som tar hänsyn till djur och människor. Viktigt är att människor ska veta vad som gäller långsiktigt – och det gäller både dem som är för och de som är emot rovdjuren och inte minst de som lever med rovdjuren. För de vilda djurens del är det viktigt att en långsiktig förvaltning läggs fast för att livskraftiga populationer skall kunna finnas i Sverige.

 

Rapporten finns att ladda ner på Moderaternas hemsida

 

Senast uppdaterad 2012-06-29