WWFs orangutangprojekt på Borneo

- en framgångssaga

 

Borneos orangutanger är ständigt hotade, men arbetet med att skydda dem ger goda resultat. Tack vare WWFs intensiva satsningar i Sebangau på södra Borneo, har området nu världens största orangutangpopulation.

Världens orangutanger behöver all hjälp de kan få. Nära 90 procent av dem har försvunnit de senaste 50 åren, i takt med att regnskog har skövlats till förmån för främst oljepalmsplantager. Men det finns platser som går mot strömmen. Sebangau på södra Borneo kan ståta med världens största orangutangpopulation - mellan 6 000 och 9 000 individer. Det är främst WWFs förtjänst.


Nationalpark tack vare WWF

Vad gör då WWF för Borneos orangutanger? När vi 2002 började engagera oss i området, kämpade vi för att se till så att det blev en skyddad nationalpark. Så blev det också 2004.  Det faktum att Sebangau har nationalparkssatus gör att regnskogen i området inte får huggas ned, och detta är avgörande för orangutangerna, som till stor del bor i trädtopparna.

Samtidigt är trycket på nationalparken hårt, med oljepalmsplantager som tränger sig tätt inpå parken, och tjuvjakt som bedrivs i stor skala. Även i zonen runt nationalparken bor det många djur, som riskerar att jagas.


Strategi mot bränder

Ett annat problem är skogsbränder som snabbt kan ödelägga vidsträckta områden. Här gör WWF stor nytta genom den brandstrategi som vi tagit fram i samarbete med lokala myndigheter. Genom den kan man snabbt hitta och stoppa bränder. Viktigt att veta är att många bränder startar just för att miljöerna har blivit kraftigt störda; vissa bränder är till och med anlagda.

Viktigt med samarbete med lokalbefolkningen

För att skydda orangutangerna är ett samarbeta med lokalbefolkningen helt avgörande. Orangutangerna söker sig ibland till odlingar för att mätta sina magar på ett enkelt sätt. Då kan det uppstå konflikter med den bofasta befolkningen som ibland jagar och skjuter orangutangerna för att freda sina odlingar.

WWF jobbar tätt ihop med lokalbefolkningen för att anpassa odlingssystemen så att de inte blir lika lättillgängliga och intressanta för orangutangerna. Därutöver arbetar vi med att utveckla helt nya verksamheter som ger lokalbefolkningen en inkomst utan att påverka aporna. Det kan till exempel handla om olika grenar inom ekoturism, där närheten till orangutangerna tvärtom kan bli en inkomstkälla, eller att samla in honung och vilda grödor från regnskogen i stället för att odla själv.

En del i det arbetet är också att utbilda lokalbefolkningen om ekosystemen och deras betydelse för människan.

Planterar träd

Tillsammans med lokalbefolkningen arbetar vi också med att driva upp och plantera träd i  Sebangau, som är fullt av hål efter tidigare skövlingar och skogsbränder. Familjer får då sina egna träd att ta hand om och sköta under de första fem åren, tills de är stora nog att bli en del av den vilda regnskogen.

Fler Borneoprojekt

De goda resultaten i Sebangau gör inte att vi slår oss till ro - på Borneo finns totalt mellan 55 000 och 60 000 orangutanger att värna. En viktig fråga vi driver är att särskilt skyddsvärda områden ska skyddas enligt lag. Just nu kämpar vi för att ge nationalparksstatus åt den sista, stora orörda regnskogen på Borneo, nämligen Muller-Schwanner-bergen och Gunung Lumut-skogen. Området ligger i de innersta delarna av ön, på den indonesiska sidan. I denna högt belägna och vackra zon finns en stor artrikedom med många unika djur- och växtarter.

Dessutom stödjer vi ett centralt WWF-projekt, Heart of Borneo, som går ut på skapa en grön ekonomi och att skydda 1/3 av Borneos yta.
 
Bygger korridorer

Även om många delar av Borneo redan i dag är skyddade, är ytorna ofta små och saknar förbindelse med varandra. Det gör att orangutangerna får svårt att röra sig mellan olika områden vilket i sin tur på sikt kan skapa problem med inavel. Det gör det också svårt för orangutangerna att hitta mat, då de är hänvisade till så små plättar. Därför är en viktig uppgift att knyta ihop isolerade områden, vilket vi i regel gör med hjälp av stödplanteringar och naturkorridorer.

Ett aktuellt projekt med start hösten 2012 är att knyta ihop nationalparkerna Danau Sentarum och Betung Kerihun. För att göra det lättare för orangutangerna att förflytta sig satsar vi här på att plantera fruktträd speciellt anpassade för orangutanger.

Skydd av orangutangrika områden, återplantering av träd, skapande av naturkorridorer, arbete mot bränder samt stöd till lokalbefolkningen är alltså några av de saker dina pengar går till när du blir orangutangfadder eller ger bort ett fadderskap.

Skydd av regnskogen gynnar inte bara orangutanger utan även massor av andra djur och växtarter.

WWF arbetar även med skydd av orangutanger på Sumatra. Där är hoten mycket stora mot jätteöns sista regnskogar.

 

Se WWFs film om Sumatra:

Senast uppdaterad 2012-10-16

Fakta

Världens orangutanger lever på Sumatra och på Borneo.

 

På Borneo finns 55 000-60 000 orangutanger och på Sumatra cirka 7 000.

 

Orangutangerna på Borneo och Sumatra är olika arter.

Se WWFs film om arbetet med att rädda orangutangen.

 

"Jag har svårt att glömma känslan av Miriams hand i min och hur mänsklig hon verkade."
Emma Arvestål om mötet med orangutangen Miriam

 

Emma Arvestål vann en resa till ett orangutang-center på ön Sumatra i Indonesien i en tävling som Metro och Världsnaturfonden arrangerat.

Utbredning

På Borneo lever den utrotningshotade orangutangen, Pongo pygmaeus.

Idag finns ca 55 000 - 60 000 individer kvar utspridda i ett antal isolerade populationer.

 

Läs mer

Panda Planet planterar träd i Sebangau

Innan Sebangau blev nationalpark 2004 höggs många träd ned och dessutom härjade flera skogsbränder. Detta har lämnat stora sår i området. WWF Indonesien planterar därför träd i Sebangau sedan sex år tillbaka.

 

Världsnaturfonden WWFs barn- och ungdomssatsning Panda Planet drar nu också sitt strå till stacken genom att plantera ett nytt träd i nationalparken för varje ny VIP-medlem.

 

Ett sätt att hjälpa orangutangerna är alltså att bli Panda Planet VIP-medlem eller ge bort ett medlemsskap till ditt barn eller något annat barn du känner.

 

Läs mer och bli VIP-medlem här