Vargjakten är överklagad

Naturvårdsverkets beslut om jakt på 16 vargar – i en ”selektiv urvalsjakt” – strider mot svensk lagstiftning eftersom det inte följer EUs art- och habitatdirektiv. Det är förvånade och en total kovändning jämfört med vad Naturvårdsverket sade bara för några veckor sedan då jakt inte kunde tillåtas.Överklagan av Naturvårdsverkets beslut om jakt på 16 vargar har lämnats in till förvaltningsrätten i Stockholm av Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF.

 

Eftersom ingen ny vetenskaplig information har framkommit är beslutet en gåta. Den 16 januari svarade miljöminister Lena Ek på EUs miljökommissionär Janez Potocniks svidande kritik på den svenska rovdjursförvaltningen. Lena Ek missförstod kritiken och hennes svar innehöll flera felaktigheter.

Regeringen har under flera år underskattat allvaret i EU-kommissionens påpekanden om den svenska rovdjurspolitiken. Därför har EU stegvis skärpt kritiken och i princip sagt att EU överväger att gå vidare till domstol.

Miljöminister Lena Ek och landsbygdsminister Eskil Erlandsson har använt förvaltningsplanen för varg som en av hörnpelarna under diskussionerna med EU. Naturvårdsverket har nyligen sagt att de inte kan bevilja jakt på varg på grund av riskerna för att Sverige ska hamna i EU-domstolen. Men under de senaste veckorna har de båda ministrarna genom olika uttalanden tydligt deklarerat att det blir en omfattande jakt på varg – vilket inte finns angivet i förvaltningsplanen. Ministrarna har alltså förespråkat att förvaltningsplanen inte ska följas.

WWF följer med stort intresse hur EU-kommissionen kommer att reagera på Sveriges beslut. Frågan är om inte Sverige nu är nära att hamna i domstol och riskerar att EU tar över den svenska rovdjurspolitiken och kan börja besluta om den svenska rovdjursförvaltningen. Regeringen har tagit en risk som kan få långtgående konsekvenser.

 

Vargjakten är överklagad

Överklagan av Naturvårdsverkets beslut om jakt på 16 vargar har lämnats in till förvaltningsrätten i Stockholm av Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF.


Organisationerna anser att jakten strider mot den svenska jaktförordningen, EUs art- och habitatdirektiv och Århuskonventionen och att den ska stoppas.


– Naturvårdsverkets uttryck ”selektiv och riktad jakt” är ingenting annat än en omskrivning av licensjakt och strider mot svensk lagstiftning eftersom det inte följer EUs art- och habitatdirektiv, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.


 

Senast uppdaterad 2013-02-04