fjällräv Wild wonders of Europe Ole J Liodden WWF

Projektet Felles Fjellrev 

Fjällräven är en av Skandinaviens äldsta däggdjursarter och den är akut hotad. I Sibirien, i Nordamerika, på Grönland och Svalbard är den dock en vanlig art. Men i Skandinavien finns bara några få kvar, långt upp i norr. Där lever de på högfjället, ovanför trädgränsen. WWF är med i arbetet med att rädda fjällräven.  

 

 

Fjällräv Foto: Tom ArnbomUnder 1800-talet var fjällräven en vanlig syn i både Sverige och Norge, men en intensiv jakt utrotade nästan hela populationen. Fjällrävens fenomenala päls, däggdjursvärldens bäst isolerande vinterpäls, blev eftertraktad bland människor.
Idag är fjällräven fredad, men utmaningarna är många.

Den skandinaviska fjällrävsstammen består av närmare 300 vuxna individer. Fjällräven fredades 1928 i Sverige och 1930 i Norge, men den klassas fortfarande som akut hotad i hela Skandinavien. I Finland är fjällräven utrotad.

Klimatförändringen, rödrävens entré på högfjället och dåliga lämmelår äventyrar både fjällrävens nutid och framtid. Fjällrävarna är dessutom till viss del isolerade från varandra och glest spridda i små populationer i Sverige och Norge. Det innebär att de har svårt att träffas, och det genetiska utbytet blir litet.

 

Fjällräv Foto:Lars Liljemark / Länsstyrelsen Jämtlands län

Felles Fjellrev – ett bevarandeprojekt för fjällräven

Felles Fjellrev är ett projekt med målet att fjällrävspopulationen ska sprida sig till nya områden och växa sig stark. Ett stort fokus läggs på så kallade Stepping Stone-områden*, för att underlätta för fjällrävarna att etablera sig och träffa varandra. I arbetet ingår även inventering, stödutfodring, reducering av antalet konkurrerande rödrävar och kommunikation med allmänheten. Fokus ligger särskilt på att öka medvetenheten om fjällräv och hur olika länder kan hjälpas åt med förvaltningen inom EU. I Norge har man dessutom etablerat en avelsstation där man föder upp fjällrävar som sedan sätts ut i lämpliga fjällrävsmiljöer. Hittills (februari 2017) har 87 fjällrävar släppts ut.

 

Projektets mål:

  • Stärka fjällrävsstammen i fjällområdena i Trøndelags och Nordlands fylken
    samt Västerbottens och Jämtlands län.
  • Öka allmänhetens kännedom och kunskap om fjällräven och fjället.
  • Öka medvetenheten i EU, om både fjällräv och gränsöverskridande förvaltning.

 

Läs mer:

Om projektet Felles Fjellrev

 


* I Stepping Stone-områden arbetar man med att knyta ihop områden - bland annat genom att sätta ut nya foderautomater mellan populationer. På så vis kan man underlätta för fjällrävarna att träffas.

Senast uppdaterad 2018-02-02

Om Projektet

Målet med Felles Fjellrev är att på sikt säkra fjällrävens överlevnad i Skandinavien. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Norge som finansieras av Interreg/EU.
En första omgång pågick 2010-2013 och den senaste omgången ska pågå 2016-2019.

 

Projektägare är Miljødirektoratet i Norge och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Samarbetspartners är Länsstyrelsen i Västerbottens län, Stockholms universitet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), WWF i Sverige och Norge och Fylkesmännen i Trøndelags och Nordlands fylken. Projektets stöds också av 19 kommuner i eller i anslutning till projektområdet och av Helags fjällstation.