Adriano Gambarini / WWF-Canon

Svenska Sojadialogen

Bakom Sojadialogen står ett nätverk av svenska jordbruksproducenter, foderföretag, matproducenter och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord och WWF. 

  

Sojabönor. Foto: Michel Gunther / WWF

29 företag och organisationer har ställt sig bakom en frivillig överenskommelse att ställa krav på att den soja som använts i den egna produktionen, inom ramen för vad respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka, är ansvarsfullt producerad och certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra. Ansvarstagandet gäller oavsett om sojan använts i svensk produktion eller i produktionen av importerade livsmedel. 2015 skall all soja som används enligt ovan vara certifierad.

Certifieringen innebär att en oberoende kontrollant granskar gårdarna som odlar soja mot mer än 100 kriterier som bland annat inkluderar krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhället, bra villkor för arbetare och ansvarsfull användning av jordbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga sociala- eller naturvärden, så kallade High Conservation Values. Företagen har åtagit sig att publikt redovisa hur de uppfyllt sina åtaganden. Läs hur de företag som var med från starten rapporterat på sina åtaganden genom att klicka på företagsnamnen till höger.

Grillad kyckling. Foto: Svensk fågelGenom ansvarstagandet vill medlemmarna bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Sojadialogen är ett öppet nätverk och WWF uppmanar fler företag att ställa sig bakom ansvarstagandet.

 

För nya medlemmar gäller att

År 1, skall 100 procent av den soja som använts för svenskproducerade produkter vara certifierad och 60 procent för importerade livsmedel.
År 2, skall 100 procent av soja för både svenska och importerade livsmedel vara certifierade.

Vill du veta mer hör av dig till WWF.


 

Senast uppdaterad 2017-08-21

 

Företag och organisationer som skrivit under Sojadialogens ansvarstagande

(uppdaterad 13 april 2017)

Arla Sverige
Axfood Sverige

Bjärefågel i Torekow

Coop Sverige

Dafgårds (2017)

Dalsjöfors Kött

Fazer (2017)

Ginsten Slakteri

Gotlands Slagteri (2016)

Guldfågeln

Gäsene Mejeriförening

HKScan Sweden

ICA Sverige

Ingelsta Kalkon

KLS Ugglarps

Knäreds Kyckling

Kronfågel

Lagerbergs

Lantmännen

Martin & Servera

Menigo (2017)

Norvida (2017)

Nyhléns Hugosons Chark

Skånemejerier

Skövde Slakteri /Gudruns

Svenskt Butikskött (2016)

 

Organisationer som stödjer Sojadialogen

Svensk Fågel

Svenska Ägg

Svenskt kött

Föreningen Foder & Spannmål

Lantbrukarnas Riksförbund

Svenska Köttföretagen

Sveriges Nötköttsproducenter