© Michael Buckley/WWF-Canada + Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK + iulicanul/iStockphotos

Fem utmaningar för hållbara städer

WWF uppmanar beslutsfattare i Sverige och i världen att resolut och skyndsamt driva på omställningen till hållbara städer. Detta måste ske på hemmaplan samtidigt med ett starkt internationellt engagemang. För att säkra en ekologiskt bärkraftig utveckling - förutsättningen även för social och ekonomisk framgång - anser WWF att det är speciellt viktigt att arbeta med fem områden. Vi kallar dem fem utmaningar för hållbara städer!

 

1. Hållbara ekologiska fotavtryck
2. Bevarade ekosystemtjänster och biologisk mångfald
3. Investera i framtiden - Städer som drivkraft för en grön ekonomi
4. Lärande och delaktighet - Välfärd och livsstil i ett nytt ljus
5. Transformativt ledarskap - Att sprida lösningar globalt

 

Carina Borgström-Hansson, Expert on Ecological Footprint, WWF, talks about how to reduce the carbon footprint while urbanization increases. Link to other films.

 

 

Läs rapporten som sammanfattar WWFs huvudbudskap om hållbara städer

In English

 

Se fler filmer om hållbar stadsutveckling 

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

 

Sabina Andrén WWF Swe

Projektledare Sabina Andrén

  

eller  

 

 

Sakkunnig Hållbara städer internationellt Jeet Mistry

 

 


Senast uppdaterad 2017-10-04

 

 

Fem utmaningar

Hållbara städer 

I Fem utmaningar för hållbara städer sammanfattar Världsnaturfonden sin syn på hållbar stadsutveckling och vilka utmaningar som Sveriges och världens städer står inför.

In English

Urban Solutions Handbook

Urban Solutions Handbook 2017

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Besök hemsidan

 

Rapporter

Reinventing the city

En internationell rapport om hållbar stadsutveckling och om vad som står på spel i den snabba globala urbaniseringsprocessen.