© WWF-Canon/Richard Stonehouse + Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK

Transformativt ledarskap

Det behövs ett starkt fokus på urbana lösningar för globalt hållbar utveckling de närmaste decennierna. Det krävs aktörer som går före, visar ledarskap och som står för nytänkande och ett helhetsperspektiv. Inte minst behövs internationellt utbyte och samverkan. 

 

Genom att agera i nätverk och projekt för ett ömsesidigt utbyte städer emellan kan gemensamma steg tas som når längre än enskilda initiativ. Svenska städer har något att lära världen – och städer ute i världen har något att lära Sverige.

   

Transformativt ledarskap

Hållbara städer kräver inte enbart små, gradvisa förbättringar utan kreativa och visionära idéer om den framtida staden. Hur ser den infrastruktur och de funktioner ut som tillfredsställer morgondagens behov på ett hållbart sätt? Det gäller att se staden integrerat, inte minst relationen mellan stad och land, stad och region, staden och resten av världen. 

 

 

 

One of the leading figures in climate research, Professor Johan Rockström, explains the great climate challenges that humanity is facing. In the the wake of this, he also points out why 2015 is an extraordinary important year and probably or last chance to make our future sustainable and within our planetary boundaries.


 

© WWF

Earth Hour City Challenge

Earth Hour City Challenge är en internationell utmaning till städer i Sverige och världen för att belöna och visa upp exempel på ledarskap i omställningen till 100% förnybar och hållbar energi.

Vill din stad inspirera världen? 
 


© WWF

Fem utmaningar för städer

WWF uppmanar beslutsfattare att skyndsamt driva på omställningen till hållbara städer. Detta måste ske på hemmaplan samtidigt med ett starkt internationellt engagemang. 
WWFs position för hållbara städer

  


© sustainknow.se

Sustainknow – hållbar kompetensutveckling

Sustainknow är en utbildningsportal för kompetensutveckling inom miljö och hållbar utveckling.

Vill du veta mer om Sustainknow

  


© WWF

Urban solutions for
a Living Planet

WWF presenterar en inventering av över 100 lärandeexempel inom hållbar stadsutveckling från hela världen.

 Till Urban solutions

 


© UN Photo/Guilherme Costa

Rio+20 och hållbara städer

WWFs budskap till beslutsfattare under Rio+20-konferensen fokuserade på vårt beroende av friska ekosystem och vikten av att skapa långsiktigt hållbar energi-, mat- och vattenförsörjning åt alla.
Vad hände under Rio+20? 

 

© WWF

Drottningholmsappellen

I Drottningholms-appellen inbjuder WWF företag, kommuner, organisationer och forskare att ställa sig bakom  för att främja lösningar för en hållbar utveckling.

Ta del av Drottningholmsappellen 

 

 


 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om WWFs syn på perspektiv och ledarskap för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

 

 


Projektledare Carina Borgström-Hansson


 

 

 

 

 


Senast uppdaterad 2016-07-07

 

Rapporter

City Challenge Digest - Commitments and actions of 328 cities towards a climate smart future
En ny rapport som sammanfattar uppnådda resultat från WWFs stadsutmaning.

Rapporter


Hållbara städer

I Fem utmaningar för  hållbara städer sammanfattar Världsnaturfonden sin syn på hållbar städsutveckling och vilka utmaningar som Sveriges och världens städer står inför.
In EnglishUrban Solutions

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage


Reinventing the City
En internationell rapport om hållbar stadsutveckling och om vad som står på spel i den snabba globala urbaniseringsprocessen.