© Michael Buckley/WWF-Canada + Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK + iulicanul/iStockphotos

Våra projekt och samarbeten


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

 

 

Projektledare Carina Borgström Hansson

  


 

Senast uppdaterad 2016-06-09

 

Rapporter

City Challenge Digest - Commitments and actions of 328 cities towards a climate smart future
En ny rapport som sammanfattar uppnådda resultat från WWFs stadsutmaning.

Rapporter

Living Planet Report 2016

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.
Läs mer här

 

Ladda ner rapporterna här:

 LPR 2016

 LPR 2016 - engelsk sammanfattn


Urban Solutions

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage Hållbara städer 

I Fem utmaningar för hållbara städer sammanfattar Världsnaturfonden sin syn på hållbar stadsutveckling och vilka utmaningar som Sveriges och världens städer står inför.

In English


Skola på hållbar väg

En rapport som beskriver WWFs erfarenheter från ett skolutvecklings-projekt där 10 skolor deltog.