Foto: David Fleetham / Naturepl.com / WWF

Hav och Fiske

Visste du att haven producerar ungefär hälften av allt syre på planeten? Att haven mår bra är helt avgörande för vår hälsa, matförsörjning och för miljontals jobb i världen – ja för hela mänsklighetens framtid.

 

Var med och rädda haven du med!

Vill du också bli en del av lösningen för världens hav?
Läs mer om vårt arbete och vad du kan göra för haven på sidan Rädda Haven.

 

Fiske och Fiskguiden

Fiske och Fiskguiden

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du köper fisk och skaldjur.

WWFs Fiskguide 


 

Arktis

Arktis är det största och minst fragmenterade av de bebodda områdena på jorden. Det finns många stora hot som klimatförändringar, sjöfart och föroreningar.

Arktis i förändring

Östersjön. Foto: Germund Sellgren

Östersjön

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Rädda Östersjön


Jordens befolkning är beroende av havet. Foto: Brent Stirton / WWF 

Hav i världen

Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längs kusten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle.

Havet som försörjning

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-13

Rapport:
Stockholms framtida havsområden

Stockholms framtida havsområden

Denna rapport visar på hur de näringar och faktorer som tar havsområden i anspråk har en påverkan på den marina miljön i Stockholms län. Rapporten identifierar hot mot havets ekosystem och på vilket sätt havsförvaltning och planering av havet kan förbättras och effektiviseras för att säkra en fungerade blå ekonomi och naturliga havsmiljöer i framtiden.

 

Ladda ner rapporten (36 mb)

Lyssna på podden "Djuriskt kul"

Djuriskt Kul

 

”Djuriskt kul” är en podcastserie för att uppmärksamma haven och havsdjuren på teman som fortplantning, relationer, föräldraskap och matvanor. Podcasten leds av författaren, krönikören och programledaren Hanna Hellquist. Vid sin sida har hon WWFs havsexperter Tom Arnbom och Inger Näslund.
Lyssna på podden här

WWFs Fiskguide

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Fiskguiden
 

fiskguiden.wwf.se

 

 

Ladda ner Fiskguidens app

Så kan du hjälpa haven

Foto: Shutterstock

 

Du kan uppmana regeringen och dina lokalpolitiker att värna om våra hav, sjöar och vattendrag. Men det finns också mycket annat du kan göra för en bättre havsmiljö.

Läs och dela gärna våra tips